Porotuotteisiin liittyvää koulutusta

Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa monipuolisesti porotuotteisiin liittyvää koulutusta ja kursseja Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa ja ajoittain myös muualla.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen poromateriaalihankkeissa on aktiivisesti edistetty poromateriaalien käyttöä:

Sarvesta ytimeen – Käsityöelinkeinojen kehittämishanke

Poro muotiin – poronnahan ja turkiksen ompelun opas

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen palvelut

 

Julkaisuja ja oppaita

Anna Kauppila: Poronnahka kalusteverhoilun materiaalina

Poronnahka – Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet