OPAS PORONHOIDON TARKASTELUUN MAANKÄYTTÖHANKKEISSA

PoroYVA–opas on on työkalu, joka auttaa selvittämään maankäyttöhankkeiden vaikutuksia poronhoitoon. Siinä esitetään, mitä asioita tulisi ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa (erityisesti YVA- ja kaavoitusmenettelyt), ja mitä hyväksi havaittuja menetelmiä poronhoidon nykytilan selvittämiselle ja vaikutusten arvioinnille on. Lisäksi oppaassa käsitellään haittojen lieventämistä ja vaikutusten seurantaa.

Opas on laadittu laajan työryhmän yhteistyönä. Edustettuina olivat eri viranomaiset, teollisen maankäytön edustajat ja konsultit ja lisäksi asiantuntijoina paliskuntia ja tutkijoita.

Opas on tarkoitettu tueksi paitsi hankkeesta vastaaville ja konsulteille, myös lakisääteisissä menettelyissä toimiville viranomaisille ja vaikutusten arvioinnin kohteena oleville paliskunnille. Opasta on päivitetty 4/2014.

Opas PDF-formaatissa PDF-formaatissa (2117 kt).

Oppaan tiivistelmä PDF-formaatissa (385 kt).

The English and Russian translation was supported by the Ministry of the Environment of Finland. They were published in May 2014.

Guide in English

Guide in Russian


Lisätietoja: Marja Anttonen, marja.anttonen(at)paliskunnat.fi
puhelin 040 124 7422.