• Kategoriat • Aiemmat viestit  Tagipilvi

  Kysely Neuvonta muistuttaa Seminaari Uutisia

  Porovahti päivystää

  Porovahti jatkaa puhelinpäivystystä myös tänä kesänä Rovaniemen taajama-alueella. Porovahti ottaa rovaniemeläisten soittoja vastaan ja välittää viestiä ongelmaporoista poromiehille.

  Poroilla on oikeus laiduntaa vapaana poronhoitoalueella. Irrallaan liikkuvista poroista ei siis tarvitse olla huolissaan. Porovahdille voit soittaa, kun havaitset poron aiheuttavan vahinkoa tai haittaa. Porovahti huolehtii tiedon asianosaiselle poromiehelle.

  Porovahti päivystää arkipäivisin klo 8–16 välillä, numerossa 040 182 5851.

   

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 26.4.2017  

  Seminaari: Lapin poro- ja kala tuottamaan yhdessä enemmän

  Inarissa järjestetään Lapin poro- ja kalapäivät 4.–5.5.2017. Tapahtuma on ensimmäinen, jossa poro- ja kalatalouden kehittämistä pohditaan samoilla päivillä. Miten porosta ja kalasta saadaan yhdessä enemmän työtä ja toimeentuloa Lappiin?

  Puheenvuoroissa tarkastellaan poro- ja kalatalouden merkitystä Lapissa, poronhoidon ja kalastuksen toimintaympäristöissä tapahtuneita muutoksia sekä poroon ja kalaan liittyviä yritysmahdollisuuksia. Aiheita käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista: puheenvuoron saavat niin elinkeinonharjoittajat, päätöksentekijät kuin tutkijatkin.

  Päivät on tarkoitettu poro- ja kalatalouden parissa työskenteleville, alan opiskelijoille ja opettajille, tutkijoille sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaisen tietosisällön lisäksi erinomaisen mahdollisuuden eri osapuolten väliseen verkostoitumiseen, tiedon vaihtoon, yhteisten tavoitteiden hahmottamiseen ja myös hankkeiden ideointiin.

  Tavoitteena lisää hyvinvointia Lappiin

  Poronhoito ja kalastus ovat periteisimpiä elinkeinoja ja luonnonkäyttömuotoja Lapissa. Poro- ja kalatalouden ympärille rakentuu edelleen monien Pohjois-Suomessa asuvien ihmisten työ, toimeentulo ja hyvinvointi.

  Poronhoito ja kalastus liittyvät kiinteästi myös pohjoiseen matkailuun, elämäntapaan ja kulttuuriin. Erityisesti saamelaiskulttuurin ylläpitämisessä poronhoidon ja kalastuksen merkitys on suuri. Porosta ja paikallisesta kalasta jalostetut tuotteet ja käsityöt ovat korkeasti arvostettuja.

  Päivien tavoitteena on pohtia, miten paikallinen poro ja kala saataisiin tuottamaan Lappiin lisää työtä ja hyvinvointia. Yksi kääntämätön kivi on selvittää, mitä poro- ja kalatalouden tiiviimpi yhteistyö mahdollistaisi. Yhteistyötä voitaisiin tehdä aikaisempaa enemmän esimerkiksi elinkeinojen kehittämistyössä sekä poro- ja kalatuotteiden jalostamisessa, tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

  Ohjelman kolme keskeistä teemaa ovat:

  1. Porotalouden ja kalatalouden merkitys Lapissa
  2. Poronhoidon ja kalastuksen toimintaympäristöjen muutokset
  3. Poroon ja kalaan liittyvän yrittäjyyden mahdollisuudet ja kehittäminen

  Lapin poro- ja kalapäivien järjestämisestä vastaavat Luonnonvarakeskus (Luke), Saamelaisalueen koulutuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Lapin kalatalouden toimintaryhmä, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto, Arktinen keskus.

  Ohjelma ja ilmoittautuminen

   

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 17.3.2017  

  Kyselytutkimus porotalouden digitaalisista työvälineistä

  Porotalouden digitalisoituminen (http://www.arcticcentre.org/FI/hankkeet/panta) hankkeen kyselytutkimus liittyen porotöissä käytettäviin digitaalisiin työvälineisiin. Kysely järjestetään Lapin yliopiston Arktisen keskuksen toimesta. Kysely on anonyymi.

  Lisätiedot:
  Henri Wallen
  (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)

  Kysely:

  https://www.webropolsurveys.com/S/27D8FBC65C07A922.par

   

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 10.3.2017  

  Koirien aiheuttamien porovahinkojen korvauskäytännöt

  Paliskuntain yhdistys teettää oikeustieteiden opinnäytetyönä tutkielman koirien aiheuttamien porovahinkojen korvauskäytännöistä ja asiaan liittyvän oikeusperustan kehittämisen tarpeista. Tekijä on jo aloittanut työnsä.

  Asian perusteelliseksi selvittämiseksi tarvitsemme pikaisesti kokoon kaiken mahdollisen aineiston koirien aiheuttamista vahingoista. Ennen kaikkea hyödyksi olisivat oikeudenkäyntimateriaalit ja vakuutusyhtiöiden antamat päätökset korvauksista. Asiaan liittyvät epäkohdat on aika tuoda esiin juuri nyt. Mukaan toivotaan kaikki mahdolliset tapaukset, myös ne jotka eivät ole menneet käräjille.

  Pyydän siis, että mikäli sinulla on asiaan liittyvää paperia olemassa, toimittaisit sen viipymättä meille yhdistykseen joko sähköisesti (kirjaamo@paliskunnat.fi) tai postilla Paliskuntain yhdistys PL 8168 96101 Rovaniemi tai tuomalla ne meille Koskikadulle. Tarvittaessa voimme sopia myös materiaalien hakemisesta sinulta.

  Eiköhän hoideta tämäkin ongelma yhdessä ojennukseen!

  Terveisin,
  Anne Ollila
  Toiminnanjohtaja

   

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 6.2.2017  

  Sijaisapurinki

  Mikäli haluat toimia poronhoitajan sijaisena tai tarvitset sijaista, voit käyttää Paliskuntain yhdistyksen ylläpitämää sijaisapurinkiä. Sijaisapurinkiin voivat ilmoittautua sijaisapua tarjoavat poroelinkeinossa toimivat henkilöt. Lisätiedot sijaisapuringistä ja ilmoittautumislomakkeen löydät kirjautumisen takana olevasta PORONET-palvelusta (palvelun etusivun oikeassa reunassa).

   

   

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 10.6.2016