• Kategoriat • Aiemmat viestit  Tagipilvi

  Kurssit ja koulutukset Muu Neuvonta muistuttaa Poroparlamentti Porovahingot Tiedote Uncategorized Uutisia

  TIEDOTE 13.9.2022

  Hallituksen esitys kaivoslaiksi on avaamassa Pohjois-Suomeen kaivossotien aikakauden

  Lappi on laaja maa, sanotaan. Silti monet muistavat erittäin hyvin 2000-luvun alkupuolen paikallisesti ja alueellisesti yhteisöjä repineet metsäsodat. Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman hallituksen esityksen kaivoslaiksi oli tarkoitus parantaa paikallisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaivostoiminnan suunnitteluun ja toteutumiseen. Käytännössä lakiesitys lisää eriarvoisuutta, johtaen paitsi julkiseen kamppailuun elintilasta myös pitkiin oikeusprosesseihin.

  Kaivoslain toimivuuden arviointiraportissa todetaan: ”Poronhoidon nimenomaista huomioonottamista ja paliskuntien osallisuutta koskevien säännösten soveltamisala olisi paliskuntien yhdenmukaisen aseman saavuttamiseksi lupamenettelyssä laajennettava koskemaan koko poronhoitoaluetta, ei vain sitä suppeampaa erityistä poronhoitoaluetta (Vihervuori 2019).”

  Kaivoslakiesityksen pykälässä 38 § eriarvoistaminen tulee näkyväksi: lupamenettelyssä toiminnan vaikutusten selvittäminen ja yhteistyömenettely koskevat vain poronhoitoalueen pohjoisosaa. Suomessa on yhteensä 54 paliskuntaa, joista 34 rajataan ulos 38 §:n säätämistä velvoitteista. Poronhoidon huomioon ottaminen ja paliskuntien yhdenvertainen kohtelu eivät siten toteudu.

  Kaivosviranomaisen lupapäätöksissä on välttämätöntä antaa määräykset poronhoidolle aiheutuvien haittojen estämiseksi koko poronhoitoalueella. Kaivoslain mukaisen toiminnan vaikutukset tulee aina selvittää.

  Kaivoslakiesitys on yksinkertaisesti oikeustajun vastainen. Se ei ole hyväksyttävissä, eikä sen pohjalta voida rakentaa sopuisasti kaivostoimintaa ikiaikaisille porolaitumille.

  Lisätietoja:
  Paliskuntain yhdistys
  Anne Ollila p. 040 199 1066
  Sanna Hast p. 040 723 9966

  Kaivostoiminta poronhoitoalueella 8-2022

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 13.9.2022  


  MEDIATIEDOTE 16.8.2022

  Vastuullisuus kunniaan – Koirilla metsästämisen kausi poronhoitoalueella alkaa. Paliskunnat toivovat vähemmän vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

  Karhun ja vesilintujen pyynnin aloitus on monille vuoden odotetuin kohokohta. Kun elokuun 20. päivä lähenee, moni eteläisempikin metsästäjä kääntää autonsa keulan kohti pohjoista. Syyskuun alun hirvenpyyntikin seuraa jo aivan kulman takana.

  Viime vuosina monet Lapin kunnat ovat nostaneet esille ongelmia, joita on syntynyt, kun ulkopaikkakuntalaisten suurten metsästysporukoiden ja koirien pyyntipaine tulee alueille.

  Pohjois-Suomessa on laajoja yhtenäisiä valtion maa-alueita. Erämaisuutensa vuoksi, monet alueet ovat erityisen haluttuja metsästyskohteita. On kuitenkin huomattu, että pyyntipaine kasautuu paikoin kestämättömän suureksi.

  Metsästys on elämäntapa ja tärkeä harrastus, niin paikkakuntalaisille kuin kauempaakin alueelle matkaajille. Pohjoinen Suomi on myös poronhoitoaluetta. Metsästäjän täytyykin huolehtia siitä, että metsästyksestä ei aiheudu poroille haittaa.

  Syksyn metsästyskausi on samanaikaisesti poronhoidon kiireisintä aikaa: poroja kerätään aitauksiin ja teuraaksi menevät porot erotellaan eloporoista. Metsästyksen ja porotöiden yhteensovittelu samoilla alueilla vaatii yhteistyötä.

  Mesästyskoirat aiheuttavat joka vuosi poronhoitoalueella vahinkoja poroille ja porotöille. Moni vahinko jäisi syntymättä, jos metsästäjät koirineen välttäisivät liikkumista siellä, missä porotöitä kulloinkin tehdään.

  Kun metsästät poronhoitoalueella, muista nämä:

  1. Koirat luulevat poroa riistaksi – Opeta koira porovapaaksi
  2. Selvitä porotyöalueet – Paliskuntien rajat ja poroisäntien yhteystiedot:
  1. Vältä koirien treenaamista hirven kiimarauhoituksen aikana
  2. Hanki koirallesi porovahingot kattava vastuuvakuutus
  3. Vahingon sattuessa: lopeta loukkaantunut poro. Ilmoita tapahtuneesta välittömästi poliisille, 112 ja poroisännälle.
  4. Jos löydät muusta syystä kuolleen tai loukkaantuneen poron, ilmoitathan siitä alueen poroisännälle tai jos muuta yhteystietoa ei ole saatavilla, hätäkeskukseen.

  Perinteisesti vastuullinen metsästys on aina kunnioittanut riistaeläimiä ja kaikkia metsässä liikkujia. Poronhoitoalueella näiden periaatteiden vaaliminen vaatii aktiivista ja avointa yhteistyötä.

  Lisätietoja:
  Paliskuntain yhdistys
  016 331 6000

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 16.8.2022  


  Mediatiedote: Arviointineuvosto kaivoslaista

  Lainsäädännön arviointineuvosto arvostelee TEM:n esitysluonnosta uudistetuksi kaivoslaiksi. Esitysluonnos ei nykyisellään onnistu korjaamaan kaivoslain perustavanlaatuisia ongelmakohtia.

  Paliskuntain yhdistys on huomauttanut hallituksen esitysluonnoksen puutteista toistuvasti. Muiden ohessa näihin puutteisiin arviointineuvostokin kiinnittää huomionsa. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi selvittää tarkemmin ehdotusten vaikutuksia poronhoitoon, esimerkiksi siltä osin, kuinka poronhoidolle aiheutuvia haittoja ehkäistäisiin koko poronhoitoalue huomioon ottaen. Arviointineuvosto huomauttaa, että esitysluonnoksesta ei selviä riittävällä tavalla, kuinka paliskuntien yhdenvertainen kohtelu on tarkoitus turvata ja millä tavalla ehdotettu ilmoitusvelvollisuuden​ laajentaminen tähän konkreettisesti vaikuttaisi.Kaivoslain uudistuksen puutteet ovat ilmeisiä. On selvää, että arviointineuvoston huomautuksiin on reagoitava ja nykyistä esitysluonnosta on korjattava.Lisätietoja: Paliskuntain yhdistys, Sanna Hast p. 040 723 9966

   

  Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto kaivoslain muuttamisesta
  https://vnk.fi/documents/10616/106362285/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+kaivoslain+muuttamisesta.pdf/8d3b58a0-f678-2154-f9b7-6b1236882fbe/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+kaivoslain+muuttamisesta.pdf?t=1655973269407
  Valtioneuvoston kanslian tiedote
  https://vnk.fi/-/arviointineuvosto-kaivoslaista-tavoitteiden-vertaaminen-kustannuksiin-on-tyolasta

  Julkaisija: Anna-Leena Jänkälä - 29.6.2022  


  Tiedote 14.4.2022

  Paliskuntain yhdistys vetoaa luonnossa liikkujiin: Ajankohtainen muistutus koirien kiinnipitoaikaan ja kelkkailuun liittyen

  Pääsiäisen aikaan ihmiset sankoin joukoin nauttivat ulkoilmasta mökeillä ja maastossa. Usein mukana on myös koiria. Parhaillaan on lakisääteinen koirien kiinnipitoaika. Sen tarkoituksena on turvata poroille ja muille luonnoneläimille kipeästi kaivattua rauhaa niiden lisääntymisaikana. On erittäin tärkeää, että lakia noudatetaan.

  Porot tunturissa - pidäthän koirat kytkettynä

  Esimerkiksi porotokkaan vapaana ryntäävä koira voi aiheuttaa hetkessä kymmenien tuhansien eurojen vahingot jo pelkästään säikyttämällä porot laukkomaan raskaassa lumessa, jolloin ne helposti luovat vasansa. Koiranomistajalla on vastuu koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Pidäthän koirasi kytkettynä. Myös keväthangilla porotokkaan ajamisella saattaa olla yllättävän isot haittavaikutukset. Pysytään siis luvan kanssa valmiilla kelkkareiteillä.

  Pyydämme kaikkia maastossa kulkijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta ja nauttimaan pohjoisen luonnossa liikkumisesta porot ja muut eläimet huomioiden.

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 14.4.2022  


  Korona ja poronhoitajan sijaisapu

  Kunnan tartuntatautilääkärin tai muun lääkärin antama karanteeni- tai eristyspäätös ei yksinään oikeuta poronhoitajan sijaisapuun. Kiireisiin vedoten lääkärit ovat joissakin tapauksissa jättäneet kirjoittamatta arvion työkyvyttömyydestä. Sijaisapua ei korvata, jos sinulle ei ole todistusta työkyvyttömyydestä ja olet jo käyttänyt 7 kalenterivuosikohtaista sijaisapupäivääsi. Jos et koronataudin oireiden vuoksi kykene tekemään töitäsi ja tarvitset sijaisapua, pyydä lääkäriä, työterveyshoitajaa tai sairaanhoitajaa kirjoittamaan todistus koronataudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä sijaisavun ajalle.

  Hyvää kevättä ja mukavaa viikonloppua.
  Ystävällisesti,
  Marketta Ahlsten
  Asiantuntija
  Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

  Lomituspalvelut -yksikkö
  Revontulenpuisto 2 C
  02100 Espoo
  029 435 2265

  https://www.mela.fi/hyva-tietaa/koronavirus-ja-mela-turva

  www.mela.fi
  www.juurevajoukko.fi
  Facebook: Juureva joukko, Apurahansaajien Mela
  Twitter: @melaviestinta

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 18.3.2022  


  Toteuta poroaiheinen piirrustus tai maalaus

  Poroaiheinen piirrustus tai maalaus

  Päästä luovuutesi irti ja toteuta porotalousaiheinen työ mieleiselläsi työskentelyvälineellä, mieleisellesi pohjalle, mieleiselläsi tekniikalla. Voit osallistua kilpailuun yhdellä työllä. Kilpailun tavoitteena on saada esille erilaisia näkemyksiä poronhoidosta ja poroista, sekä tuoda näkyviin hyviä ja osaavia tekijöitä.

  Työn koko on joko A4 (210 x 297 mm) tai A3 (297 x 420 mm). Kilpailussa on kolme sarjaa: alle 12-vuotiaat, 13–18 vuotiaat ja yli 18-vuotiaat.

  Sarjojen voittajat valitsee lehden toimituskunta. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tulokset julkaistaan lehdessä 2/2022. Jokaisen sarjan paras palkitaan Poromies-lehden vuosikerralla ja poromies-tuotepaketilla. Julkaisemme jokaisen sarjan kolme parasta työtä ja useampia alle 12-vuotiainen töistä vuoden 2022 aikana.

  Toimita työsi 1.5.2022 mennessä osoitteella Paliskuntain yhdistys, Tarja Konstig, PL 8168, 96101 Rovaniemi tai tarja.konstig (at) paliskunnat.fi. Merkitse kuoreen tai viestin aihekenttään tunniste ’Poroaiheinen työ’. Skannatun työn resoluution tulee olla vähintään 300 dpi.

  Ilmoita yhteystietosi: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. Kilpailuun osallistuvasta alaikäisestä tarvitaan nimi, ikä, huoltajan yhteystiedot.

  Jos haluat postittamasi työn palautettavaksi, liitä mukaan postimerkillä ja osoitteellasi varustettu palautuskuori.

  Lähettämällä työnsä kilpailuun osallistuja luovuttaa Paliskuntain yhdistykselle oikeuden käyttää työtä tai sen osaa tekijän nimellä varustettuna ilman erillistä korvausta. Kilpailutöitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  Tarkennukset Poromies-lehdessä 1/2022 julkaistuun:

  Alaikäisiltä tarvitaan teoksen liitteeksi huoltajan allekirjoituksella varustettu lupalappu teoksen julkaisuun.

  Yhdistys voi käyttää lähetettyä työtä tai sen osaa porotaloutta esittelevissä ja/tai edistävissä esityksissä ja julkaisuissa. Muusta käytöstä sovitaan tekijän kanssa erikseen.

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 17.3.2022  


  Työnjohtajien päivät Sodankylässä 1-2.4.2022

  Työnjohtajien päivät 2022

  Työnjohtajien päivät 2022 - ohjelma

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 16.3.2022  


  Neuvottelutaito- ja ulkoinen viestintä -koulutus

  Koulutus on Yhteinen poronhoitoalue- hankkeen järjestämä neuvottelutaito- ja ulkoinen viestintä koulutus Ranualla 16.2.2022. Huomaa, että koulutuksia on tarkoitus järjestää myös Inarissa ja Rovaniemellä.

  Ranua on eteläisin paikka missä koulutus pidetään, seuraavat koulutukset ovat 16.3.2022 Inarissa ja 7.4.2022 Rovaniemellä.

  Neuvottelutaito- ja ulkoinen viestintä Ranua

  Ystävällisin terveisin,

  Tuulia Väärälä
  Projektisuunnittelija | Project Planner
  Tulevaisuuden biotalous | Future Bioeconomy

  Lapin AMK
  Jokiväylä 11, FI-96300, Rovaniemi
  Tel. +358 (0)40 4809128
  www.lapinamk.fi

  Pohjoista tekoa – The Northern Factor

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 4.2.2022  


  KHO-linjaus: poronhoidon toimintaedellytykset säilytettävä

  Korkein hallinto-oikeus on antanut kaksi päätöstä liittyen Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeeseen. Hanke sijoittuu kokonaisuudessaan Tolvan paliskunnan keskeiselle vasoma-alueelle. Valituksen alla ovat olleet osayleiskaava, joka olisi mahdollistanut 54 tuulivoimalan rakentamisen, sekä vaihemaakuntakaava, jossa kyseinen alue on määritelty tuulivoimaloiden rakentamisen alueeksi.

  Tuulivoima

  Tolvan paliskunta vastustaa kyseistä hanketta, joka sijoittuu paliskunnan ainoille jäljellä oleville rauhallisille vasonta- ja laidunalueille ja tuhoaisi toteutuessaan paliskunnan poronhoidon kestävää järjestämistä. Yleiskaavaa koskevassa päätöksessään KHO totesi, ettei kaava täytä poronhoidon toimintaedellytysten turvaamisen lakisääteisiä velvollisuuksia. Kyseessä on tulevaa oikeuskäytäntöä linjaava vuosikirjapäätös.

  KHO:n päätös osoittaa, että lakisääteiset vaatimukset poronhoidon toimintaedellytysten säilyttämisestä on huomioitava hankevalmisteluissa koko poronhoitoalueella. Kaavoja ja maankäyttöhankkeita suunniteltaessa on selvitettävä vaikutukset poronhoitoon. Kohtuuttomia haitallisia vaikutuksia poronhoidolle ei saa aiheuttaa. Alueiden yksityiskohtaisempaa käyttöä ohjaavien kaavojen on perustuttava todellisiin selvityksiin.

  Vaihemaakuntakaavaa koskeva päätös puolestaan kertoo, että tuulivoimaa on mahdollista rakentaa myös poronhoitoalueelle. Maakuntakaavoissa seudullisesti merkittävien tuulivoimala-alueiden osoittamisen tarkoitus on mahdollistaa tuulivoiman rakentamista. Samalla on kuitenkin turvattava poronhoidon harjoittamisen edellytykset. Tuulivoimaa poronhoitoalueelle suunniteltaessa on siis konkreettisesti kyse poronhoidon ja energiantuotannon yhteensovittamisesta. Poronhoidolle koituvien vaikutusten selvittäminen on tehtävä aina hanke- ja paliskuntakohtaisesti, tiiviissä yhteistyössä asianosaisen paliskunnan kanssa.

  Lisätiedot:

  Paliskuntain yhdistys
  Anne Ollila
  040 199 1066

  Maaningan tuulivoimaosayleiskaavaa koskeva valitus (KHO:2022:12).

  Vaihemaakuntakaavaa koskeva valitus (KHO:2022:11).

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 20.1.2022  


  Porotalousvahingot

  Talvi 2019–2020 oli poikkeuksellisen luminen Pohjois-Suomessa. Poikkeukselliset sääolosuhteet aiheuttivat porotalouden harjoittajille suuria tappioita ja vahinkoja, joten porotalouden harjoittajat voivat hakea korvauksia poronhoitovuoden 2019–2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden aiheuttamista vahingoista ja lisäkustannuksista. Korvausten maksamiseen on varattu 6 miljoonaa euroa. Maksettava korvaus on kertaluonteinen.

  Paliskuntien hallinnolle järjestettiin korvaushakukoulutus perjantaina 11.6.2021 klo: 12:00. Linkki tallenteeseen on lähetetty sähköpostilla paliskuntien poroisännille ja rahastonhoitajille.

  Poronhoitajille tarkoitettu koulutus pidettiin keskiviikkona 16.6.2021 klo 12.00. Tilaisuudessa kerrottiin korvauksen hakemisesta. Tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin löytyy vastaukset Ruokaviraston sivuilta tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden tallenne löytyy Ruokaviraston sivuilta sekä täältä.

  Korvausta voi hakea 16.8.2021 asti Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella, joka toimitetaan Lapin ELY-keskukseen.  Huomioi, että hakuajan päättymisen jälkeen saapunut hakemus hylätään.

  Ruokaviraston tiedote haun avautumisesta löytyy täältä.

  Katso lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

  Julkaisija: Anna-Leena Jänkälä - 9.6.2021