• Kategoriat • Aiemmat viestit  Tagipilvi

  Kurssit ja koulutukset Maankäyttö Neuvonta muistuttaa Poroparlamentti Porovahingot Tiedote Uutisia
  Mediatiedote: Arviointineuvosto kaivoslaista

  Lainsäädännön arviointineuvosto arvostelee TEM:n esitysluonnosta uudistetuksi kaivoslaiksi. Esitysluonnos ei nykyisellään onnistu korjaamaan kaivoslain perustavanlaatuisia ongelmakohtia.

  Paliskuntain yhdistys on huomauttanut hallituksen esitysluonnoksen puutteista toistuvasti. Muiden ohessa näihin puutteisiin arviointineuvostokin kiinnittää huomionsa. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi selvittää tarkemmin ehdotusten vaikutuksia poronhoitoon, esimerkiksi siltä osin, kuinka poronhoidolle aiheutuvia haittoja ehkäistäisiin koko poronhoitoalue huomioon ottaen. Arviointineuvosto huomauttaa, että esitysluonnoksesta ei selviä riittävällä tavalla, kuinka paliskuntien yhdenvertainen kohtelu on tarkoitus turvata ja millä tavalla ehdotettu ilmoitusvelvollisuuden​ laajentaminen tähän konkreettisesti vaikuttaisi.Kaivoslain uudistuksen puutteet ovat ilmeisiä. On selvää, että arviointineuvoston huomautuksiin on reagoitava ja nykyistä esitysluonnosta on korjattava.Lisätietoja: Paliskuntain yhdistys, Sanna Hast p. 040 723 9966

   

  Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto kaivoslain muuttamisesta
  https://vnk.fi/documents/10616/106362285/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+kaivoslain+muuttamisesta.pdf/8d3b58a0-f678-2154-f9b7-6b1236882fbe/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+kaivoslain+muuttamisesta.pdf?t=1655973269407
  Valtioneuvoston kanslian tiedote
  https://vnk.fi/-/arviointineuvosto-kaivoslaista-tavoitteiden-vertaaminen-kustannuksiin-on-tyolasta

  Julkaisija: Anna-Leena Jänkälä - 29.6.2022