• Kategoriat • Aiemmat viestit  Tagipilvi

  Kurssit ja koulutukset Muu Neuvonta muistuttaa Poroparlamentti Porovahingot Tiedote Uutisia

  Kategoria: Tiedote

  Mediatiedote: Arviointineuvosto kaivoslaista

  Lainsäädännön arviointineuvosto arvostelee TEM:n esitysluonnosta uudistetuksi kaivoslaiksi. Esitysluonnos ei nykyisellään onnistu korjaamaan kaivoslain perustavanlaatuisia ongelmakohtia.

  Paliskuntain yhdistys on huomauttanut hallituksen esitysluonnoksen puutteista toistuvasti. Muiden ohessa näihin puutteisiin arviointineuvostokin kiinnittää huomionsa. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi selvittää tarkemmin ehdotusten vaikutuksia poronhoitoon, esimerkiksi siltä osin, kuinka poronhoidolle aiheutuvia haittoja ehkäistäisiin koko poronhoitoalue huomioon ottaen. Arviointineuvosto huomauttaa, että esitysluonnoksesta ei selviä riittävällä tavalla, kuinka paliskuntien yhdenvertainen kohtelu on tarkoitus turvata ja millä tavalla ehdotettu ilmoitusvelvollisuuden​ laajentaminen tähän konkreettisesti vaikuttaisi.Kaivoslain uudistuksen puutteet ovat ilmeisiä. On selvää, että arviointineuvoston huomautuksiin on reagoitava ja nykyistä esitysluonnosta on korjattava.Lisätietoja: Paliskuntain yhdistys, Sanna Hast p. 040 723 9966

   

  Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto kaivoslain muuttamisesta
  https://vnk.fi/documents/10616/106362285/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+kaivoslain+muuttamisesta.pdf/8d3b58a0-f678-2154-f9b7-6b1236882fbe/Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+arviointineuvoston+lausunto+kaivoslain+muuttamisesta.pdf?t=1655973269407
  Valtioneuvoston kanslian tiedote
  https://vnk.fi/-/arviointineuvosto-kaivoslaista-tavoitteiden-vertaaminen-kustannuksiin-on-tyolasta

  Julkaisija: Anna-Leena Jänkälä - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  74. Poroparlamentin ohjelma

  Päivätilaisuus maanantaina 6.6. klo 12 – noin 16.30 Lappia-talolla on kaikille avoin ja maksuton tilaisuus. Ilmoittaudu päivätilaisuuteen 31.5. mennessä (tarja.konstig@paliskunnat.fi tai puhelimella 016 331 6000) tarjoilun riittävyyden varmistamiseksi. Ilmoita samalla myös mahdolliset ruoka-aineallergiat.

  Poroparlamentti Rovaniemellä 2022

  Kutsuvierastilaisuus ravintola Valdemarissa klo 19–21 on yksityistilaisuus, johon myydään illallislippuja. Illallislippuja on rajoitettu määrä johtuen ravintolan tiloista. Ruokailemaan mahtuu 400 henkilöä. Kutsuvierastilaisuuden illallisliput ovat 22.4–6.5. vain kutsukortin saaneiden ostettavissa. Mikäli illallislippuja on tämän jälkeen saatavilla, ne ovat ostettavissa 7.–20.5.

  Illallisliput ostetaan www.proporo.fi/poromies -verkkokaupasta. Illallislippu maksaa 40 euroa sisältäen sisäänpääsyn, illallisen sekä ohjelman. Tulosta illallislippu mukaasi tai lataa pdf puhelimeesi. Verkkokaupasta saamasi ’Lasku/Kuitti’ on tilaisuuden pääsylippu/illallislippu. Tarkastamme liput sisään tullessa.

  Jos et päässyt illalliselle, voit ostaa klo 21 alkaen portilta 15 euron tanssilipun loppuillaksi. Lippuja on myynnissä noin 100. Tanssittajana Janne Raappana yhtyeineen.
  Jos jotain jäi epäselväksi, laita viestiä tarja.konstig@paliskunnat.fi tai pirhauta keskukseen 016 331 6000.

  MAANANTAI 6.6.2022 LAPPIA-TALO (Jorma Eton tie 8)

  klo 11.15–11.45 Virallisten kokousedustajien ilmoittautuminen ala-aulassa
  klo 12.00 Parlamentin avaus
  klo 12.05 Maa- ja metsätalousministeriön tervehdys
  Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, MMM
  klo 12.15 Puheenjohtajan tervehdys
  Mika Kavakka, Paliskuntain yhdistys
  klo 12.25 Varapuheenjohtajan tervehdys
  Tiina Sanila-Aikio, Paliskuntain yhdistys
  klo 12.35 Valtion metsätalous ja porot
  Toimitusjohtaja Juha S. Niemelä, Metsähallitus
  klo 12.45 Rovaniemen kaupungin tervehdys
  Kansanedustaja Heikki Autto
  klo 12.55 Ansio- ja kunniamerkkien jako

  KAHVITAUKO
  klo 13.45 Poronhoitajat: sidosryhmä vai perinteisten oikeuksien haltija?
  Tutkija Simo Sarkki, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto
  klo 14.15 Yhteensovittamista ja ympäristökiistoja
  Erikoistutkija Mikko Jokinen, Luonnonvarakeskus
  klo 14.45 Puuntuotanto Lapissa: näkökulmia yhteiskunnalliseen ja
  yksityistaloudelliseen kannattavuuteen
  Professori Olli Tahvonen, Helsingin yliopisto
  klo 15.15 EU-sääntely ja talousmetsien luonnon ennallistaminen
  Tutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  Tiedote 14.4.2022

  Paliskuntain yhdistys vetoaa luonnossa liikkujiin: Ajankohtainen muistutus koirien kiinnipitoaikaan ja kelkkailuun liittyen

  Pääsiäisen aikaan ihmiset sankoin joukoin nauttivat ulkoilmasta mökeillä ja maastossa. Usein mukana on myös koiria. Parhaillaan on lakisääteinen koirien kiinnipitoaika. Sen tarkoituksena on turvata poroille ja muille luonnoneläimille kipeästi kaivattua rauhaa niiden lisääntymisaikana. On erittäin tärkeää, että lakia noudatetaan.

  Porot tunturissa - pidäthän koirat kytkettynä

  Esimerkiksi porotokkaan vapaana ryntäävä koira voi aiheuttaa hetkessä kymmenien tuhansien eurojen vahingot jo pelkästään säikyttämällä porot laukkomaan raskaassa lumessa, jolloin ne helposti luovat vasansa. Koiranomistajalla on vastuu koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Pidäthän koirasi kytkettynä. Myös keväthangilla porotokkaan ajamisella saattaa olla yllättävän isot haittavaikutukset. Pysytään siis luvan kanssa valmiilla kelkkareiteillä.

  Pyydämme kaikkia maastossa kulkijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta ja nauttimaan pohjoisen luonnossa liikkumisesta porot ja muut eläimet huomioiden.

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  Korona ja poronhoitajan sijaisapu

  Kunnan tartuntatautilääkärin tai muun lääkärin antama karanteeni- tai eristyspäätös ei yksinään oikeuta poronhoitajan sijaisapuun. Kiireisiin vedoten lääkärit ovat joissakin tapauksissa jättäneet kirjoittamatta arvion työkyvyttömyydestä. Sijaisapua ei korvata, jos sinulle ei ole todistusta työkyvyttömyydestä ja olet jo käyttänyt 7 kalenterivuosikohtaista sijaisapupäivääsi. Jos et koronataudin oireiden vuoksi kykene tekemään töitäsi ja tarvitset sijaisapua, pyydä lääkäriä, työterveyshoitajaa tai sairaanhoitajaa kirjoittamaan todistus koronataudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä sijaisavun ajalle.

  Hyvää kevättä ja mukavaa viikonloppua.
  Ystävällisesti,
  Marketta Ahlsten
  Asiantuntija
  Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

  Lomituspalvelut -yksikkö
  Revontulenpuisto 2 C
  02100 Espoo
  029 435 2265

  https://www.mela.fi/hyva-tietaa/koronavirus-ja-mela-turva

  www.mela.fi
  www.juurevajoukko.fi
  Facebook: Juureva joukko, Apurahansaajien Mela
  Twitter: @melaviestinta

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  KHO-linjaus: poronhoidon toimintaedellytykset säilytettävä

  Korkein hallinto-oikeus on antanut kaksi päätöstä liittyen Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeeseen. Hanke sijoittuu kokonaisuudessaan Tolvan paliskunnan keskeiselle vasoma-alueelle. Valituksen alla ovat olleet osayleiskaava, joka olisi mahdollistanut 54 tuulivoimalan rakentamisen, sekä vaihemaakuntakaava, jossa kyseinen alue on määritelty tuulivoimaloiden rakentamisen alueeksi.

  Tuulivoima

  Tolvan paliskunta vastustaa kyseistä hanketta, joka sijoittuu paliskunnan ainoille jäljellä oleville rauhallisille vasonta- ja laidunalueille ja tuhoaisi toteutuessaan paliskunnan poronhoidon kestävää järjestämistä. Yleiskaavaa koskevassa päätöksessään KHO totesi, ettei kaava täytä poronhoidon toimintaedellytysten turvaamisen lakisääteisiä velvollisuuksia. Kyseessä on tulevaa oikeuskäytäntöä linjaava vuosikirjapäätös.

  KHO:n päätös osoittaa, että lakisääteiset vaatimukset poronhoidon toimintaedellytysten säilyttämisestä on huomioitava hankevalmisteluissa koko poronhoitoalueella. Kaavoja ja maankäyttöhankkeita suunniteltaessa on selvitettävä vaikutukset poronhoitoon. Kohtuuttomia haitallisia vaikutuksia poronhoidolle ei saa aiheuttaa. Alueiden yksityiskohtaisempaa käyttöä ohjaavien kaavojen on perustuttava todellisiin selvityksiin.

  Vaihemaakuntakaavaa koskeva päätös puolestaan kertoo, että tuulivoimaa on mahdollista rakentaa myös poronhoitoalueelle. Maakuntakaavoissa seudullisesti merkittävien tuulivoimala-alueiden osoittamisen tarkoitus on mahdollistaa tuulivoiman rakentamista. Samalla on kuitenkin turvattava poronhoidon harjoittamisen edellytykset. Tuulivoimaa poronhoitoalueelle suunniteltaessa on siis konkreettisesti kyse poronhoidon ja energiantuotannon yhteensovittamisesta. Poronhoidolle koituvien vaikutusten selvittäminen on tehtävä aina hanke- ja paliskuntakohtaisesti, tiiviissä yhteistyössä asianosaisen paliskunnan kanssa.

  Lisätiedot:

  Paliskuntain yhdistys
  Anne Ollila
  040 199 1066

  Maaningan tuulivoimaosayleiskaavaa koskeva valitus (KHO:2022:12).

  Vaihemaakuntakaavaa koskeva valitus (KHO:2022:11).

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  Porotalousvahingot

  Talvi 2019–2020 oli poikkeuksellisen luminen Pohjois-Suomessa. Poikkeukselliset sääolosuhteet aiheuttivat porotalouden harjoittajille suuria tappioita ja vahinkoja, joten porotalouden harjoittajat voivat hakea korvauksia poronhoitovuoden 2019–2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden aiheuttamista vahingoista ja lisäkustannuksista. Korvausten maksamiseen on varattu 6 miljoonaa euroa. Maksettava korvaus on kertaluonteinen.

  Paliskuntien hallinnolle järjestettiin korvaushakukoulutus perjantaina 11.6.2021 klo: 12:00. Linkki tallenteeseen on lähetetty sähköpostilla paliskuntien poroisännille ja rahastonhoitajille.

  Poronhoitajille tarkoitettu koulutus pidettiin keskiviikkona 16.6.2021 klo 12.00. Tilaisuudessa kerrottiin korvauksen hakemisesta. Tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin löytyy vastaukset Ruokaviraston sivuilta tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden tallenne löytyy Ruokaviraston sivuilta sekä täältä.

  Korvausta voi hakea 16.8.2021 asti Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella, joka toimitetaan Lapin ELY-keskukseen.  Huomioi, että hakuajan päättymisen jälkeen saapunut hakemus hylätään.

  Ruokaviraston tiedote haun avautumisesta löytyy täältä.

  Katso lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.

  Julkaisija: Anna-Leena Jänkälä - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  Merikotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja selvitetään kaksivuotisessa projektissa

  Osallistu tutkimukseen ilmoittamalla tutkijoille merikotkan aiheuttamista vahingoista!

  Merikotkien lisääntyessä poronhoitoalueella myös merikotkavahinkojen riski kasvaa. Käynnissä olevassa projektissa selvitetään, saalistavatko merikotkat aktiivisesti poronvasoja ja missä määrin ne tätä tekevät. Asian selvittämiseksi kaivataan tietoa kentältä. Jokainen havainto on tärkeä.

  1. Näitkö merikotkan saalistavan poronvasoja?

  Lomake on jatkuvasti auki ja siihen voi vastata ympäri vuoden 31.8.2022 asti.

  Voit ilmoittaa havaintosi myös soittamalla Paliskuntain yhdistykseen numeroon

  016 331 6000 (ma-pe 8-16)

  • Havainnon painoarvoa lisää kuvallinen todiste – dokumentoi tapaus kuvalla tai videolla, jos mahdollista.
  1. Lähetä merikotkan saaliiksi päätyneet poronvasan ruhot Ruokavirastoon
  • Jos näet merikotkan tappavan tai haavoittavan kuolettavasti poronvasan ja onnistut pelastamaan ruhon, lähetä se Ruokavirastoon tutkittavaksi.
  • Lähetyksen voi laittaa pakettiin ja lähettää Matkahuollon kyydissä Ouluun.
   • Osoite: Ruokavirasto Oulu
    Matkahuolto OULU
    Asiakasnumero: 6100752
    Puhelinnumero osoitekorttiin: 040 515 4325
    Viite: Sääksisäätiö, merikotka.
  • Vastaanottaja maksaa postituskulut.

  Ilmoita lähetyksestä projektitutkijalle camilla.ekblad (at) utu.fi

  • Ruhoja voi lähettää vuoden ympäri 31.8.2022 asti.
  • Tarkemmat lähetysohjeet löytyvät Ruokaviraston WWW-sivuilta
  1. Keväällä 2021 ja 2022 tutkijat haluaisivat tulla havainnoimaan muutamalle vasomistarhalle, joilla on ollut erityisen paljon ongelmia merikotkien kanssa.
  • Onko tarhallasi ollut merkittäviä ongelmia merikotkien kanssa?
  • Onko mahdollista, että tutkijat tulisivat sinun tarhallesi seuraamaan merikotkien käytöstä?
  • Ilmoita kiinnostuksesi mahdollisimman pian mutta viimeistään pe 16.4. sähköpostilla osoitteeseen camilla.ekblad (at) utu.fi. Kerro viestissäsi:
   • Missä tarhasi sijaitsee (paliskunta, kunta, alue).
   • Millaisia ja miten laajoja merikotkaongelmia teillä on esiintynyt.
   • Onko alueella paikkaa, josta on hyvä näkyvyys, jonne pääsee kulkemaan ja jossa voi havainnoida aiheuttamatta häiriötä poroille?
  • Voit myös ilmoittaa kiinnostuksestasi soittamalla Paliskuntain yhdistykseen numeroon 016 331 6000 (ma-pe 8-16)

  Jos et ehdi tai pysty osallistumaan tänä vuonna, havainnointia tullaan tekemään myös keväällä 2022. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tähän myös 16.4.2021 jälkeen.

  Lisätietoa projektista löytyy osoitteesta https://www.saaksisaatio.fi/poro

  Kysymykset: projektitutkija Camilla Ekblad, camilla.ekblad (at) utu.fi

  TAUSTATIETOA

  Merikotkat levittäytyivät Lappiin 1970-luvulla, ja nyt niitä pesii alueella jo yli sata paria. Kanta on tiheimmillään tekojärvien ympäristössä, mutta yksittäisiä pesiviä pareja löytyy lähes koko alueelta. Poronhoitoalueen eteläpäästä, Kuusamon seudulta, löytyy toinen pesimäkeskittymä.

  Pesimäaikana merikotkat pysyvät tiiviisti reviirillään, ulottaen saalistusmatkansa korkeintaan noin 15 km päähän pesästään pidättyen suurimmaksi osaksi 10 km säteellä. Talvisin vanhat linnut siirtyvät usein etelämmäksi.

  Nuoret, pesimättömät merikotkat saattavat lennellä jopa tuhansien kilometrien matkoja. Kesäisin monet nuoret merikotkat käyvät Lapissa, ja ne näyttävät viihtyvän tunturissa.

  Merikotkat syövät pääsääntöisesti kalaa ja lintuja, mutta myös jonkin verran nisäkkäitä, ja niiden tiedetään käyttävän ravintonaan myös poroa. Merikotkien lisääntyessä poronhoitoalueella myös merikotkista johtuvat porovahingot voivat lisääntyä. Jotta tutkijat pystyvät arvioimaan vahinkojen määrää ja yleisyyttä, on erittäin tärkeää, että kentällä havaitut tapaukset saatetaan heidän tietoonsa. Ilmoitathan siis havaintosi!

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  Paliskuntain yhdistys vetoaa luonnossa liikkujiin:
  Pidäthän koirasi kytkettynä

  Kevättalvi ja kesä tuo ihmiset sankoin joukoin nauttimaan ulkoilusta mökeillä ja maastossa. Pyydämme nauttimaan pohjoisen luonnossa liikkumisesta porot ja muut eläimet huomioiden. Etenkin koirien kanssa on välttämätöntä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Suomessa metsästyslaki määrää pitämään koiran aina kytkettynä, ellei vapaana pitämiseen ole lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Luvallisesti irti olevan koiran on niin ikään aina oltava omistajan hallittavissa. Lisäksi 1.3. alkaa lakisääteinen koirien kiinnipitoaika, jolloin koirien pitäminen irti on lähtökohtaisesti on kielletty.

  Tarkoituksena on turvata poroille ja muille luonnoneläimille kipeästi kaivattua rauhaa niiden lisääntymisaikana. On erittäin tärkeää, että koirien irti pitoa sääteleviä lakeja noudatetaan. Esimerkiksi porotokkaan vapaana ryntäävä koira voi aiheuttaa hetkessä kymmenien tuhansien eurojen vahingon jo pelkästään säikyttämällä porot pakenemaan. Joka vuosi liki sata poroa menettää henkensä koirien repimänä. Olethan siis huolellinen ja nautit luonnosta koirakaverisi kanssa aina vastuusi tuntien.

  Pidäthän koirasi kytkettynä

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  Poronhoitajan sijaisapu

  Kun sairastut tai sinulle sattuu tapaturma:

  1. Tee sijaisapuhakemus ennen töiden aloittamista.

  Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, käytä suojattua sähköpostia. Valitse suojatun sähköpostin vastaanottajaksi Poronhoitajien sijaisapu.

  1. Ilmoita sijaisavun käytöstä välittömästi poroisännälle.
  2. Järjestä itsellesi ennakkoperintärekisteriin merkitty sijainen.
  3. Lähetä korvaushakemus Melaan seuraavan kuukauden aikana sijaisaputyön suorittamisesta.

  Sijaisapua voi saada ilman sairauslomatodistusta enintään 7 päivää vuodessa. Poikkeusoloissa Mela toimii THL:n suosituksen mukaan. Jos sairastut ja tarvitset todistuksen sairauslomasta, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tai työterveyshuoltoosi puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella. Sijaisapukorvausta varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus. Kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin todistuksella poronhoitaja voi hakea myös tartuntatautipäivärahaa, jos hänet asetetaan eristykseen tai karanteeniin. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Jos sinut asetetaan karanteeniin, mutta olet työkykyinen, et voi saada sijaisapukorvausta.

  Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain korvattavien sijaisaputuntien enimmäismäärän. Tällä hetkellä korvattavien tuntien enimmäismäärä on 120 ja korvaus 18,04 e/h (tilanne 7.4.2020).

  Lisätietoja:
  www.mela.fi/poronhoitajat/poronhoitajan-sijaisapu

  Nina Maarit West, 029 435 2664 (ninamaarit.west@mela.fi) tai
  Jarno Ronkainen, 029 435 2662 (jarno.ronkainen@mela.fi).

   

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022  


  Kategoria: Tiedote

  Paliskuntain yhdistyksen korona-tiedote

  Tuorein päivitys: 29.10.2020: Korona porotöissä.

  Korona porotöissä

  poromieslehti.blogspot.com/2020/09/toimitaan-koronaturvallisesti-myos.html

  THL – Ajankohtaista koronaviruksesta. Tietoa muun muassa alueellista rajoituksista.

  Yhteystiedot

  Paliskuntain yhdistyksen yhteystiedot

  Paliskuntain yhdistyksen koko henkilökunta on mahdollisuuksien mukaan siirtynyt etätöihin. Olemme tavoitettavissa normaalisti puhelimen ja sähköpostin välityksellä sekä tarvittaessa videoneuvottelun kautta. Henkilökunnalla on matkustuskielto, joitakin välttämättömiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

  Pidä koirat kytkettynä

  Tiedote: Pidä koirasi kytkettynä 8.4.2020.

  Irti olleet koirat aiheuttivat tuhansien eurojen vahingot (Maaseudun tulevaisuus 11.4.2020)

  Poronhoitajan sijaisapu

  Ohje poronhoitajan sijaisavusta.

  Porotyöt poikkeusaikana

  Olemme saaneet jonkin verran huolestuneita yhteydenottoja koskien poronhoitotöiden tekemistä, eritoten valtioiden raja-alueilla. Poronhoitotyöt ovat alkutuotantoa, jonka osalta välttämättömät työt on tehtävä poikkeusoloista huolimatta. Eläinten hyvinvointia ei saa vaarantaa.

  Työssä tulee kuitenkin noudattaa erityistä huolellisuutta voimassa olevien suositusten mukaisesti. Työt tulee rajata välttämättömiin töihin ja muut työt tulee siirtää myöhemmäksi. Ylimääräisiä ihmisiä ei tule päästää erotuspaikoille tai muihin työtiloihin. Töihin voivat osallistua ainoastaan niiden hoitamisen kannalta välttämättömät henkilöt. Suosittelemme, että käytätte tiukkaa harkintaa sen suhteen, millaiset työt luette välttämättömiksi. Kaikki ihmiskontaktit on nyt syytä pitää minimissä.

  Varautukaa etäkokouksiin/digikehittäminen

  Kokouksia ja tilaisuuksia pidetään jatkossa videoneuvotteluina (asia koskee erityisesti muun muassa poroisäntiä). Tietokoneen kautta pidettäviä videoneuvotteluja varten on hyvä hankkia tai varata käyttöönsä headsetit (kuulokemikrofonit). Poroisännät: mikäli et ole aiemmin käyttänyt videoneuvotteluja, niin ole yhteydessä Aarre Jortikkaan, jotta voimme harjoitella asiaa etukäteen.

  Microsoftin Teams -ohjelmisto on yksi vaihtoehto etäkokousten pitämiseen.

  Visit Finland webinaarit matkailutoimijoille.

  Tietoa ja linkkejä poronhoitajille

  MELA – Koronavirus ja Mela-turva (linkki)

  MMM – Koronavirukseen varautuminen MMM-hallinnonalalla (linkki)

  Ruokavirasto – Ruokaviraston koronavirustiedotteet (linkki)

  Valtioneuvosto – Lasten hoito kriittisillä toimialoilla (linkki)

  Verohallinto – Kooste koronatilanteesta (linkki)

  Poronrehuntoimittajat Lantmännen Feed, Hankkija ja Kinnusen mylly myyvät ja toimittavat poronrehua tällä hetkellä normaalisti.

  Pankit

  Monet pankit tulevat vastaan lainanmaksuissa.

  Danske Bank – Koronavirus (linkki)

  Nordea – Ajankohtaista markkinoista ja asioinnista (linkki)

  OP – tarjoamme taloudellista helpotusta pk yritysasiakkaille (linkki)

  S-pankki – tarjoaa jopa vuoden lyhennysvapaita (linkki)

  Maksulykkäyksen hakeminen valtionlainaan

  Ely-tiedote

  Pelastetaan kauppa -kampanja / verkkokauppoja

  Vilkas (tiedote)

  https://pelastetaankauppa.fi/

  Pienyrittäjiä tukevia verkkokauppoja nousee nyt kuin sieniä sateella

  Julkaisija: Aarre Jortikka - 29.6.2022