Hanketoiminta

Käytössämme on kaksi keskeistä hankerahoituksen kanavaa poroelinkeinon kehittämiseen.

Toinen on EU:n mahdollistama kehittämishanketoiminta, jonka varoja haetaan yleensä ELY-keskusten kautta. Nämä rahoituslähteet on tunnettu vuosien saatossa EU:n rakennerahastoina kuten EMOTR (maatalouden ohjaus- ja tukirahasto), ESR (sosiaalirahasto), EAKR (aluekehitysrahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Kansainvälisiä hankkeita ovat vastaavasti Interreg-, TACIS- ja Kolarctic-ohjelmat.

Toinen keskeinen rahoituskanava on maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA). Makera-hankkeet ovat luonteeltaan elinkeinoon liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia.

 

Poroelinkeino on hyödyntänyt kaikkia mainittuja rahastoja 2000-luvulla. Takana on kuutisenkymmentä yhdistyksen myötävaikutuksella toteutettua EU-osarahoitteista kehittämishanketta, toistakymmentä MAKERAN rahoittamaa tutkimushanketta ja parikymmentä muun rahoituksen avulla toteutettua hanketta.

Hanketoiminta aloitettiin vuosituhannen vaihteessa kolmen päälinjan kautta. Nämä olivat poronlihan pienjalostaminen, porotilamatkailu ja ATK. Nykyään Paliskuntain yhdistyksen hankekartassa on 12 linjaa, kun edellisten lisäksi hanketoiminnan keskiöön on nostettu koulutus, laatu, lisäruokinta, kansainvälinen yhteistyö, menekinedistäminen (markkinointi), poronhoitajien työhyvinvointi, pedot, porokolarit ja maankäyttö.

Karkeasti arvioiden hankkeiden muodossa poroelinkeinon kehittämiseen käytetty rahamäärä on liki 10 miljoonaa euroa. Hankevarojen avulla on kyetty testaamaan, kehittämään ja kouluttamaan – pysymään kehityksessä mukana.