Paliskuntain yhdistyksen hankkeet

Paliskuntain yhdistys aloitti kehittämishanketoiminnan vuonna 1999.

Vuosien saatossa hanketoiminnan muoto on vaihdellut. Alkuvuosina toteutimme porohankkeita itsenäisesti. Sittemmin toimintaan tulivat yhteistyötahoina mukaan muut osapuolet, kuten oppilaitokset ja kunnat, ottaen joitakin hankkeita hallinnoitavakseen. Viime vuosina olemme keskittyneet porohanketoiminnan tehokkaaseen suunnitteluun, koordinointiin ja hankerahoituksen haussa avustamiseen. Hankkeet on toteutettu pääosin toisten organisaatioiden hallinnoimina.

Paliskuntain yhdistyksen hanketoiminta on ollut vireää ja olemme saaneet sillä aikaan monia hyviä kehityssuuntia muun muassa lihanjalostuksessa. Tulevaisuuden haasteena hanketoiminnan kehittämisessä on paliskuntien oman hanketoiminnan alkuun saattaminen. Paikallisista tarpeista lähtevät hankkeet vastaisivat parhaimmillaan täsmällisesti kunkin alueen ajantasaisiin tarpeisiin. Paliskunnilla ei usein ole riittäviä resursseja hoitaa hankkeen hallinnointia, mutta potentiaalisia hankesuunnitelmien tekijöitä ja hankkeiden  vetäjiä löytyy jokaisesta paliskunnasta. Hankkeen hallinnoijaksi sopisi mainiosti joku muu paikallinen taho, esimerkiksi kunta. Tällainen hanke toteuttaisi hienosti myös EU:n läheisyysperiaatetta.