Yhteistyötahojen hankkeet

Muun muassa oppilaitokset, sektoritutkimuslaitokset ja kunnat ovat olleet aktiivisia toimijoita porohankkeiden toteuttajina ja yhteistyökumppaneina.

Lapin ammattikorkeakoulu – Poroelinkeinon kehittäminen