Yhteistyötahojen käynnissä olevat hankkeet

Tuotannosta poistettujen turvesoiden uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Pohjanmaalla

Tavoitteet

Selvittää luonnonkasvien siirteiden käyttöä nopeuttamaan turvesoiden ennallistumista takaisin porojen laidunalueiksi

Tuotokset

Suositus toimintamallista tuotannosta poistettujen turvetuotantoalueiden palauttamiseen porolaitumeksi

Projektin kuvaus

Merkittävä osa turvetuotantoalueista on ollut alun perin porojen kesälaidunaluetta. Projektin tavoitteena on selvittää käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden palauttamista laidunalueeksi Pohjois-Pohjanmaalla. Kahdelle tuotannosta poistetulle suolle siirretään poron luontaisten ravintokasvien kasvustoja ja seurataan kasvustojen menestymistä kolmen kasvukauden ajan (2017-2019). Projekti toteutetaan Luonnonvarakeskuksen koordinoimana yhteistyössä paikallisten paliskuntien (Kiiminki, Kollaja), turvetuotantoyhtiöiden (Vapo oy, Turveruukki oy) ja Pudasjärven kaupungin kanssa.

Turvepintojen kasvittuminen poron ravintokasveilla palauttaa laidunalueita porotalouden käyttöön ja tukee monella tavoin poroelinkeinon menestymistä. Hankkeen tuloksista saadaan alustavaa ohjeistusta menetelmän soveltamiseen käytännössä. Laidunalueiden perustamisesta voisi syntyä uusi vaihtoehto turvetuotantoalueiden uuteen käyttöön poronhoitoalueella.

Projektin kesto: 06/2017 – 05/2020

Projektin vetäjä: erikoistutkija Hannu Hökkä

Yhteydenotot: hannu.hokka@luke.fi, puh. 029 532 4528

Lisätietoja: www.luke.fi/projektit/turveporo

Hanke on EAKR-rahoitteinen.