Arkistot

Paliskuntain yhdistyksen arkistot 1980-luvulta lähtien löytyvät yhdistyksen omista arkistotiloista Rovaniemeltä.

Oulun maakunta-arkistosta löytyvät yhdistyksen vanhemmat aineistot 1930-luvulta alkaen.

Arkistoidut asiakirjat sisältävät muun muassa paliskuntien toimintakertomuksia, poroluetteloita, Paliskuntain yhdistyksen hallituksen ja edustajakokousten pöytäkirjoja sekä poromerkkien kauppakirjoja.

Poromies-lehden vuosikerrat

Paliskuntain yhdistyksellä on myös arkistoituna vanhoja Poromies-lehden vuosikertoja, joihin voi tutustua Paliskuntain yhdistyksen tiloissa. Vanhoja Poromies-lehden vuosikertoja ei lainata talon ulkopuolelle.

Lisätietoja Paliskuntain yhdistyksen arkistoista:
puhelin 016 331 6000

Lisätietoja: Oulun maakunta-arkisto

 

 

Arkistojen portti

Paliskunnat ja poronhoitoyhdistykset