Esitteet ja oppaat

Poronhoidon esitteet ja oppaat on jaoteltu teemoittain kaikille tarkoitettuihin yleisesitteisiin, poromiehille suunnattuihin käytännön oppaisiin sekä maankäyttöön liittyviin oppaisiin.

Oppaat kokonaisuudessaan:

paliskunnat.fi/ohjeet_oppaat