Käytännön oppaat

Tarinallistamisen ohjekirja 2020 (PDF 1698 kt)

Miten paliskunnan taloudenpitoa tulisi seurata? 2020 (PDF 908 kt)

Yhdessä eloa – Hyviä käytäntöjä poronhoitotyöhön 2019 (PDF 2482 kt)

Hyvät käytännöt poroteurastuksessa – laitosteurastus 2019 (PDF 553 kt)

Poroverotus tutuksi 2019 (PDF 1104 kt)

Lihankäsittelyn mahdollisuudet 2019 (PDF 1041 kt)

Poronlihaleikkamoiden sivutuotteet 2018 (PDF 1641 kt)

Poroteurastamoiden sivutuotteet 2018 (PDF 1306 kt)

Hyvä tapa toimia poroelintarvikeketjussa 2018 (PDF 2100 kt)

Porotilamatkailun kultajyvät 2017 (PDF 2719 kt)

Ympäristöopas porojen maasto- ja aitaruokintaan 2015
(PDF 624 kt)

Poronlihan vähittäismyymälä-opas 2014 (PDF 611 kt)

Kotatulilta sosiaaliseen mediaan 2014 (PDF 752 kt)

Lemmikkiruoat ja poro 2014 (PDF 1556 kt)

Porojen talviruokinnan hyvien toimintatapojen opas 2013
(PDF 648 kt)

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa 2013
(PDF 2088 kt)

Porolihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli 2013
(PDF 7607 kt)

Porojen talvitarhauksen hyvien toimintatapojen opas 2012
(PDF 866 kt)

Porojen elävänä kuljettamisen hyvien toimintatapojen opas 2011
(PDF 2324 kt)

Petojen aiheuttamien vahinkojen vaikutukset poronhoidolle 2011
(PDF 2287 kt)

Opas porovahinkojen arviointiin (PDF 245 kt)

Poromiehen tieturva. Ohjeet porokolarin arviomiehelle ja paliskunnille
(PDF 1780 kt)

Poronhoitajien ensiapuopas 2011 (PDF 700 kt)

Poron hoito- ja käsittelyopas 2009 (PDF  319 kt)

Poron sairaudet ja terveydenhoito (Sauli Laaksonen)

Porojen hätäruokinta ja hoito 2009 (PDF 6554 kt)