Oppaat maankäyttöön

Opas poronhoidon huomiointiin maankäyttöhankkeissa:
Poro YVA (suomi, englanti ja venäjä)

Suomi (PDF 2117 kt)

English (PDF 1487 kt)

Russian (PDF 2258 kt)

Poro ja maatalous

Sanna Hast: Poronhoito ja maatalous (PDF 1953 kt)

Poro ja metsätalous

Poro ja poronhoito talousmetsissä 2008

Poro ja poronhoito talousmetsissä 2018

Kaivannaisteollisuus

Hyvä kaivos pohjoisessa -opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin (Lapin yliopisto 2013).

Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella  (Työ- ja elinkeinoministeriö)