Keskeinen lainsäädäntö ja ohjeet

Poronhoitolaki (848/1990)

Poronhoitoasetus (883/1990)

Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista (896/2011) (POLURA). Tähän liittyvät asetukset niiden valmistuttua.

Laki poronhoitajien sijaisavusta (1238/2014)

MMM asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä (414/2020)

Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta 26.8.2011/987 ja 655/2016 (Asetus).