Saamelaisia koskevat lait

Kolttalaki (253/1995)

Saamen kielilaki (1086/2003)

Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)