Tilastoja

Tältä sivustolta löydät porotalouden tilastoja aihepiireittäin. Klikkaamalla hiirellä kuvaa näet kaavion suuremmassa koossa.

Porotalouden tulo- ja menokehitys tuottoveroperustetiedoin

Kaavio 1 (yllä). Porotalouden tulo- ja menokehitys tuottoveroperustetiedoin. Poronhoitovuosi päättyy toukokuun lopussa ja uusi alkaa kesäkuun alussa.

Porotalouden tulot ja menot poronhoitovuonna 2019-2020

Kaavio 2 (yllä). Poronhoitovuoden 2019-2020 tulot ja menot.

Maasuurpetojen tappamat ja löydetyt porot 2000-2020

Kaavio 3 (yllä). Ahman tappamina löydettyjen porojen määrä on kasvanut jyrkästi vuodesta 2011 alkaen.

Teuraat ja maasuurpetojen tappamana löydetyt porot 1993-2020

Kaavio 4 (yllä). Maasuurpedon tappamina löydetettyjen porojen määrä on kohonnut poronhoitovuodesta 2002-2003 lähtien. Vastaavasti samaan aikaan teurasporojen määrä on laskenut. Teuraiden määrä lasketaan poronhoitovuosittain (1. kesäkuuta – 31. toukokuuta). Petovahingot ilmoitetaan kalenterivuosina.

 

Porotilastoja

Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot