Tilastoja

Tältä sivustolta löydät porotalouden tilastoja aihepiireittäin. Klikkaamalla hiirellä kuvaa näet kaavion suuremmassa koossa.

Porotalouden tulo- ja menokehitys tuottoveroperustetiedoin 1994-2022

Kaavio 1 (yllä). Porotalouden tulo- ja menokehitys tuottoveroperustetiedoin. Poronhoitovuosi päättyy toukokuun lopussa ja uusi alkaa kesäkuun alussa.

Porotalouden tulot ja menot poronhoitovuonna 2010-2021

Kaavio 2 (yllä). Poronhoitovuoden 2020-2021 tulot ja menot.

Poronhoitovuoden 2021-2022 tulot ja menot

Kaavio 3 (yllä). Poronhoitovuoden 2021-2022 tulot ja menot.

Maasuurpetolajien tappamat ja löydetyt porot 2000-2022

Kaavio 3 (yllä). Ahman tappamina löydettyjen porojen määrä on kasvoi jyrkästi vuodesta 2011 alkaen. Susien aiheuttamat vahingot kasvoivat puolestaan voimakkaasti 2021.

Teuraat ja maasuurpetojen tappamana löydetyt porot 1993-2022.

Kaavio 4 (yllä). Maasuurpedon tappamina löydettyjen porojen määrä on kohonnut poronhoitovuodesta 2002-2003 lähtien. Vastaavasti samaan aikaan teurasporojen määrä on laskenut. Teuraiden määrä lasketaan poronhoitovuosittain (1. kesäkuuta – 31. toukokuuta). Petovahingot ilmoitetaan kalenterivuosina.

 

Porotilastoja

Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot