Tilastoja

Tältä sivustolta löydät porotalouden tilastoja aihepiireittäin. Klikkaamalla hiirellä kuvaa näet kaavion suuremmassa koossa.

Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot petolajeittain 2000-2019

Kaavio 1 (yllä). Ahman tappamina löydettyjen porojen määrä on kasvanut jyrkästi vuodesta 2011 alkaen.

Teuraat ja maasuurpetojen tappamana löydetyt porot 1993-2019

Kaavio 2 (yllä). Maasuurpedon tappamina löydetettyjen porojen määrä on kohonnut poronhoitovuodesta 2002-2003 lähtien. Vastaavasti samaan aikaan teurasporojen määrä on ollut laskussa. Teuraiden määrä lasketaan poronhoitovuosittain (1. kesäkuuta – 31. toukokuuta). Petovahingot ilmoitetaan kalenterivuosina.

 

Porotilastoja

Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot