Tilastoja

Tältä sivustolta löydät porotalouden tilastoja aihepiireittäin.

Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot 2000-2018

Kaavio 1 (yllä). Ahman tappamina löydettyjen porojen määrä on kasvanut jyrkästi vuodesta 2011 alkaen.

Teuraat ja maasuurpetojen tappamana löydetyt porot 1993-2018

Kaavio 2 (yllä). Maasuurpedon tappamina löydetettyjen porojen määrä on kasvanut voimakkasti poronhoitovuodesta 2002-2003 lähtien. Samaan aikaan teurasporojen määrä on laskenut. Teuraiden määrä lasketaan poronhoitovuosittain (1. kesäkuuta – 31. toukokuuta). Petovahingot ilmoitetaan kalenterivuosina.

 

Porotilastoja

Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot