Poromäärien kehitys

Suurin sallittu eloporojen määrä on 203 700 poroa. Suuret maapetojen lukumäärät ja vaikeat lumitalvet ovat viime vuosina vaikuttaneet poromääriin.

Poromäärien kehitys Suomessa 2000-2023.