Tutkimustietoa porosta ja poronhoidosta

Luonnonvarakeskuksen julkaisuhaku

Hakusanoilla poro ja reindeer:

jukuri.luke.fi/search?query=%28poro%29%20OR%20%28reindeer%29&submit=Hae

Poron terveydenhuolto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Rangifer

Norjalainen poroon ja karibuun keskittyvä tiedejulkaisu. Luettavissa osoitteessa: http://www.ub.uit.no/baser/rangifer

Julkaisuja:

Minna Turunen, Sirpa Rasmus, Mathias Bavay, Kimmo Ruosteenoja ja Janne Heiskanen 2015. Talvisäät, lumiolot ja poronhoitotyöt: poronhoitajien näkemyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista selviytyä ongelmista.

Sirpa Rasmus ja Minna Turunen 2015: Suomen poronhoitoalueen lumiolosuhteet ja niiden vaikutukset poronhoitoon (Arktisen keskuksen tiedotteita 62/2015).

Anneli Pohjola & Jarno Valkonen (toim) 2012:
Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet