Tutkimustietoa porosta ja poronhoidosta

Luken Jukuri-julkaisuhaku

Hakusanoilla poro ja reindeer:

https://jukuri.luke.fi/

Ruokavirasto

Poron terveydenhuolto

Rangifer

Norjalainen poroon ja karibuun keskittyvä tiedejulkaisu. Luettavissa osoitteessa: https://site.uit.no/rangifer/en/rangifer-9

Julkaisuja:

Minna Turunen, Sirpa Rasmus, Mathias Bavay, Kimmo Ruosteenoja ja Janne Heiskanen 2015. Talvisäät, lumiolot ja poronhoitotyöt: poronhoitajien näkemyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista selviytyä ongelmista.

Sirpa Rasmus ja Minna Turunen 2015: Suomen poronhoitoalueen lumiolosuhteet ja niiden vaikutukset poronhoitoon (Arktisen keskuksen tiedotteita 62/2015).

Anneli Pohjola & Jarno Valkonen (toim) 2012:
Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet

 

Mitä poronhoitajat kertovat sään ja ilmaston vaikutuksista poronhoitoon?

Raportti (PDF) poronhoitajille osoitetun kyselyn tuloksista 8/2017.