Tutkimustietoa porosta ja poronhoidosta

Tuoreita julkaisuja:

Reindeer Husbandry and Global Environmental Change. Pastoralism in Fennoscandia (2022)

Porotalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen: miten ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset voidaan minimoida? (2023)

Suomen poronhoitoalueen lumiolosuhteet ja niiden vaikutukset poronhoitoon (Arktisen keskuksen tiedotteita 62/2015).

Poronhoitoalueen talvilaitumet vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa. Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2019)

Anneli Pohjola & Jarno Valkonen (toim.) Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet  (2012)

Kutuharjun koeporotarha

Kutuharjun porontutkimus

Muita tietolähteitä

Luonnonvarakeskuksen julkaisuarkisto:
Jukuri-haku

Norjalainen poroon ja karibuun keskittyvä tiedejulkaisu:
Rangifer

Porojen terveyteen liittyvää tietoa Ruokaviraston WWW-sivuilla:
Poron terveydenhuolto

 

 

 

Sään ja ilmaston vaikutukset poronhoitoon

Talven 2021–2022 lumi- ja kaivuolosuhteet ja niiden vaikutukset poronhoitoon

Talven 2019–2020 sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden poikkeuksellisuus ja vaikutukset poronhoitoon

Poronhoitajat kertovat sään ja ilmaston vaikutuksista (PDF 2017).