Artikkeleita ja kannanottoja

Anne Ollila & Sanna Hast: Sokli (19.2.2015)

Anne Ollila:
Askelmerkkejä poronhoidon ja kaivosten yhteensovittamiseen Sitra 29.4.2014.

Marja Anttonen:
Porotalous ja muu maankäyttö: käsittelyssä kaivokset. Poromies-lehti 3/2011.

UUTISIA

Kaivokset haukkaavat porojen laidunmaista ison siivun, YLE 24.2.2013.