Artikkeleita ja kannanottoja

Marja Anttonen:
Porotalous ja muu maankäyttö: tarkastelussa turvetuotanto. Poromies-lehti 2/2011.