Artikkeleita ja kannanottoja

Anttonen Marja:
Tuulivoimatuotannon vaikutukset poronhoitoon.
Poromies 1/2017

Anttonen Marja:
Poronhoito ja muu maankäyttö: tuulivoima, Poromies 4/2011

Skarin  et al 2013. Renar och vindkraft. Studie från anläggningen av två vindkraftparker i Malå sameby.
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6564-5/

Skarin et al 2015. Wind farm construction impacts reindeer migration and movement corridors.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10980-015-0210-8