Poromerkit

Poro omistetaan ja jokaisen poron korvat merkitään omistajalleen rekisteröidyllä virallisella poromerkillä. Paliskuntain yhdistys ylläpitää poromerkkirekisteriä ja toimii viranomaisena poromerkkiasioissa (PHL 848/1990).

Poromerkkien teot kuvataan sekä piirroksin että sanallisesti.  Jokainen poromerkki on omanlaisensa yhdistelmä erilaisia tekoja. Korvamerkin lukeminen aloitetaan poron oikeasta korvasta, korvan kärjestä tyveen päin edeten. Käytössä olevia merkkejä on noin 12 000.

Poromerkkien teot ovat: pistel, pykälä, hanka, poikki, haara, halki, päätä vita, alta vita, terotus, ketunkanto, vastahanka, reikä ja reiästä halki,  linnunvarvas, tiili, rappuhanka, hanka ja hangan sisään sekä vatma. Tekoja yhdistelemällä saadaan erilaisia poromerkkejä. Lisäksi voidaan käyttää Paliskuntain yhdistyksen hyväksymää lisämerkkiä, eli pilttaa.

 

Lisätietoja poromerkeistä ja merkkirekisteristä: johdon sihteeri