Kannattavuuskirjanpito

Paliskuntain yhdistys vastaa kannattavuuskirjanpitoon (Kapi) liittyvien tietojen kokoamisesta ja tallentamisesta LUKE:n tietojärjestelmään.

Porotiloilta kerättävä aineisto muodostaa tietovarannon porotalouden kannattavuudesta. Kannattavuuskirjanpidon piirissä on 75 porotaloutta harjoittavaa tilaa.

Kannattavuuskirjanpitolaskelmat sisältävät tilojen porotaloutta koskevat erät. Kannattavuuskirjanpidossa tarvittavat rahatulot ja menot saadaan Pomu-kirjanpidosta (Poromiehen muistiinpanot). Tietojen perusteella lasketaan yritysten tilinpäätökset ja taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Aineistosta lasketaan edelleen taloutta kuvaavat keskiarvot.

luke.fi/taloustohtori/porotalous

Lisätiedot: Kirjanpidonneuvoja