Porotalouden organisaatio ja hallinto

Porotalous kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja sitä säätelee poronhoitolaki (848/1990). Lihahygieniasäädösten ja tukipolitiikan osalta porotalous on osa maataloussektoria. EU:ssa porotalous määritellään elintarviketuotannoksi.

Porotalouden organisaatio Suomessa.