Kutuharjun koeporotarha

Paliskuntain yhdistyksen omistama ja ylläpitämä koeporotarha sijaitsee Inarin kunnassa, Kutuharjussa. Se on maailmanlaajuisesti ainoa laatuaan ja siellä tehdään kansainvälisesti merkittävää porotutkimusta. Kutuharjussa voidaan tutkia porojen käyttäytymistä, fysiologiaa, genetiikkaa, lisääntymistä ja ravinnonvalintaa laajasti sekä luonnonlaitumilla että ruokinnassa olevilla poroilla. Luonnonvarakeskus tekee koeporotarhalla tutkimusta ja ylläpitää koeporoista kerättyä pitkäaikaista aineistoa, jota on kertynyt vuodesta 1969 lähtien.

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen sivuilta

 

Luonnonvarakeskus koordinoi Kutuharjun koeporotarhan tutkimustoimintaa ja -välineistöä sen osalta, millaista tutkimusta ja koetoimintaa Luonnonvarakeskus tekee. Porojen käytön koordinoinnista ja porojen hoidosta vastaa Paliskuntain yhdistys.

Kutuharjussa on ennen syksyn teurastuksia 170–200 poroa. Vuosittaisten teurastusten jälkeen koeporotarhalla on 80–100 vaadinta, 10–40 vasaa ja 10–20 hirvasta.

Tarhan pinta-ala on 43 neliökilometriä ja se on jaettu neljään lohkoon: Lauluvaara (14 neliökilometriä), Sinioivi (15 neliökilometriä), Piskivaara (9,5 neliökilometriä ) ja Maantielohko (3,5 neliökilometriä). Lauluvaaran ja Sinioivin lohkoilla porot laiduntavat kesällä ja syksyllä. Piskivaara ja Maantielohko ovat porojen talvilaidunta.

Oletko kiinnostunut tekemään tutkimusta Kutuharjun koeporotarhalla? Ota yhteyttä koeporotarhanhoitajaan tai katso lisätietoja porotutkimuksen tekemisestä Kutuharjussa Luken WWW-sivuilta.

 

Lisätiedot koeporotarhanhoitaja

Ajankohtaista

Kutuharju Metsäradiossa

Jouko Kumpula kertoo Kutuharjun poroista ja porotutkimuksesta.
Kutuharju osa 1/2
Kutuharju osa 2/2

Nokkosta poroille

Poron ruokintakoe nokkosta sisältävällä täysrehulla

Luke – Porotutkimus

Kutuharjun tutkimusinfrastruktuuri

Luke – Porotarhan kehittäminen

Tutkimustietoa tulevaisuudessakin elinkeinolle

Poromies-lehti

Kutuharjun tutkimus liikkuu pian pyörillä