Valtakuntien väliset rajaporoesteaidat

Paliskuntain yhdistys vastaa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta valtakunnan rajoilla olevien poroesteaitojen kunnossapidosta ja peruskorjauksesta. Poroaidat on rakennettu Venäjän ja Norjan vastaisille rajoille. Niiden tarkoituksena on tukea porojen paimennusta ja estää porojen kulkeminen valtakunnan rajojen yli. Norjan kanssa aitaa pidetään kunnossa jaettujen kunnossapidon vastuualueiden mukaisesti. Venäjän vastaisella rajalla poroesteaidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa Suomi.

 

Aitaa on Venäjän ja Norjan vastaisilla rajoilla yhteensä 1 200 kilometriä. Venäjän vastaisella rajalla aitaa on 750 km ja Norjan vastaisella rajalla 450 km. Rakentamis- ja kunnossapitokustannukset maksetaan poronhoitolain (848/1990) 39.3 §:n mukaisesti valtion varoista. Aidat perustuvat maiden välisiin valtiosopimuksiin.

Esteaidan ja työmaa-asuntojen rakentamisen ja kunnossapidon toteuttamiseksi Paliskuntain yhdistyksen palveluksessa toimii 54 osa-aikaista aitamiestä 20 eri paliskunnan alueella. Peruskorjaustöihin rekrytoidaan lisäksi vuosittain tarvittava määrä aputyövoimaa. Työtä johtaa ja organisoi aitatyönjohtaja.

Aitamiesten ja työnjohdon käytössä on 19 työmaa-asuntoa eli kämppää. Kämpät sijaitsevat seitsemän kunnan ja 14 paliskunnan alueella.

Lisätiedot aitatyönjohtaja

 

Suomi-Norja poroaidat

Kartta Suomi-Norja -poroesteaidasta

Raja-aidasta Nato-aidaksi

Helsingin Sanomat 27.4.2023

Itärajalla 750 km aitaa

Yle 27.10.2022

Kilpajuoksua kuuraa vastaan

Aitamiehet härveli -video
Aitamiehet työssään (Youtube)