Suomen ja Venäjän välinen rajaporoesteaita

Venäjän vastaisella rajalla porotokkien liikkumista valvotaan Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen asetuksen ja porosopimuksen nojalla.

Suomen ja Neuvostoliiton kesken oli voimassa porosopimus vuodesta 1933 lähtien, mutta sopimus kumoutui Pariisin rauhansopimuksen 12. artiklan perusteella. Vuoden 1945 jälkeen Suomi on itsenäisesti rakentanut poroaidan Venäjän vastaiselle rajalle.

Porosopimusneuvottelut aloitettiin uudelleen Neuvostoliiton kanssa vuonna 1963 ja sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 1965 (5/1966). Tämä edelleen voimassa oleva sopimus noudattaa yksityiskohdiltaan Suomen ja Neuvostoliiton vuoden 1960 sopimusta valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumien selvittämisestä.