Alakitka

Poroisäntä: Oikarainen Jalmari
Puhelin: 040 965 0596
Sähköposti: alakitkanplk@gmail.com

42_alakitka

Kotikunta: Kuusamo
Pinta-ala: 1 175,9 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 600
Poronomistajia: 38

Alakitkan paliskunta kuuluu Kuusamon merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kuusamon kaupungin pohjoisosassa. Paliskunta rajoittuu idässä Venäjän valtionrajaan, etelässä Oivangin, lännessä Tolvan ja pohjoisessa Sallan paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 24,6 % on valtionmaata ja 75,4 % on muiden maanomistajien omistuksessa.. Paliskunnan alueella sijaitsee Oulangan kansallispuisto, joka turvaa luppolaitumien säilymisen paliskunnan alueella. Lisäksi paliskunnan alueella sijaitsee Sukerin luonnonpuisto. Venäjän rajan läheisyys aiheuttaa voimakasta petojen esiintymistä paliskunnan alueella.

Erotusaitoja on yhteensä neljä. Rytingissä on erotusaidan yhteydessä myös syöttöaita, jossa poroja voi pitää ja ruokkia tarvittaessa ongelmitta. Jäkälämutkaan on rakennettu uusi erotusaita 2010.

Paliskunnan suurin yksittäinen kylä on Käylä. Samoin Vuotungissa on asutusta. Loma- ja vapaa-ajan asutusta on paliskunnan alueella runsaasti. Osakkaiden asuminen keskittyy Käylän talousalueelle. Joitakin poromiehiä asuu Kuusamon keskustassa ja muissa kaupungin kylissä.