Alakylä

Poroisäntä: Kantola Antti
Puhelin: 040 562 5214
Sähköposti: antti.kantola@kairanpalvelut.fi

16 Alakylä

Kotikunta: Kittilä
Pinta-ala: 2 950,5 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 5 300
Poronomistajia: 95

Alakylän paliskunta kuuluu Kittilän merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kittilän kunnan eteläosassa. Paliskunta rajoittuu lännessä Muonion ja Kolarin, etelässä Jääskön ja Poikajärven, idässä Syväjärven ja pohjoisessa Kuivasalmen ja Kyrön paliskuntiin.

Paliskunnan alueesta 60 % valtionmaata ja 40 % yksityismaata. Eri puolilla paliskuntaa on runsaasti suojeluohjelmiin kuuluvia alueita, lähinnä soidensuojelualueita. Suojelualueiden pinta-ala on huomattava. Levitunturin matkailukeskus sijaitsee paliskunnan pohjoisrajalla.

Alakylän paliskunnassa on 17 porojen käsittelypaikkaa, jotka sijaitsevat eri puolilla paliskuntaa.

Asutus on runsasta ja keskittyy Ounasjokivarren suurehkoihin kyliin; Lohiniva, Kaukonen, Helppi, Alakylä, Kittilä ja Sirkka.