Alakylä

Poroisäntä: Kantola Antti
Puhelin: 040 562 5214
Sähköposti: antti.kantola@kairanpalvelut.fi

16 Alakylä

Kotikunta: Kittilä
Pinta-ala: 2 950,5 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 5 300
Poronomistajia: 95

Alakylän paliskunta kuuluu Kittilän merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kittilän kunnan eteläosassa. Paliskunta rajoittuu lännessä Muonion ja Kolarin, etelässä Jääskön ja Poikajärven, idässä Syväjärven ja pohjoisessa Kuivasalmen ja Kyrön paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 53,7 % on valtionmaata ja 46,3 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Eri puolilla paliskuntaa on runsaasti suojeluohjelmiin kuuluvia alueita, lähinnä soidensuojelualueita. Suojelualueiden pinta-ala on huomattava. Levitunturin matkailukeskus sijaitsee paliskunnan pohjoisrajalla.

Alakylän paliskunnassa on 17 porojen käsittelypaikkaa, jotka sijaitsevat eri puolilla paliskuntaa.

Asutus on runsasta ja keskittyy Ounasjokivarren suurehkoihin kyliin; Lohiniva, Kaukonen, Helppi, Alakylä, Kittilä ja Sirkka.