Hirvasniemi

Poroisäntä: Knuuti Jukka
Puhelin: 040 702 7801
Sähköposti: jukka.knuuti@paliskunnat.fi

25 Hirvassniemi

Kotikunta: Kemijärvi
Pinta-ala: 1 928 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 300
Poronomistajia: 66

Hirvasniemen paliskunta kuuluu Sallan merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kemijärven (n.65 %), Pelkosenniemen (n.25 %) ja Savukosken (n.10 %) kuntien alueella. Paliskunta rajoittuu lännessä Pyhä-Kallion, pohjoisessa Oraniemen, idässä Sallan sekä etelässä Timisjärven paliskuntiin.

Paliskunnan alueesta noin 40 % on valtionmaata ja 60 % on yksityismaata. Kansallis- tai luonnonpuistoja ei paliskunnan alueella ole eikä myöskään erämaa-alueita. Vanhaa metsää ja luonnonmetsää on vielä Ottovaaran selässä, joka kuuluu Naturan suojelualueisiin.

Paliskunnan tärkeitä erotuspaikkoja ovat Isokylä, Soppela, Palomaa, Haukivaara ja Seitavaara. Hanhivaarassa on kiinteä aita, jota käytetään kesämerkinnässä.

Pääosa paliskunnan osakkaista asuu kylissä, joita ovat Soppela, Isokylä, Kallaanvaara, Joutsijärvi, Kostamo ja Luusua. Soppelassa asuu lähes 80 % osakkaista.