Hirvasniemi

Poroisäntä: Kyyhkynen Seppo
Puhelin: 045 6762983
Sähköposti: seppo.kyyhkynen@hotmail.com

25 Hirvassniemi

Kotikunta: Kemijärvi
Pinta-ala: 1 925,9 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 300
Poronomistajia: 70

Hirvasniemen paliskunta kuuluu Sallan merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kemijärven (n.65 %), Pelkosenniemen (n.25 %) ja Savukosken (n.10 %) kuntien alueella. Paliskunta rajoittuu lännessä Pyhä-Kallion, pohjoisessa Oraniemen, idässä Sallan sekä etelässä Timisjärven paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 24,8 % on valtionmaata ja 75,2 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Kansallis- tai luonnonpuistoja ei paliskunnan alueella ole eikä myöskään erämaa-alueita. Vanhaa metsää ja luonnonmetsää on vielä Ottovaaran selässä, joka kuuluu Naturan suojelualueisiin.

Paliskunnan tärkeitä erotuspaikkoja ovat Isokylä, Soppela, Palomaa, Haukivaara ja Seitavaara. Hanhivaarassa on kiinteä aita, jota käytetään kesämerkinnässä.

Pääosa paliskunnan osakkaista asuu kylissä, joita ovat Soppela, Isokylä, Kallaanvaara, Joutsijärvi, Kostamo ja Luusua. Soppelassa asuu lähes 80 % osakkaista.