Hossa-Irni

Poroisäntä: Väisänen Urho
Puhelin: 040 569 6592
Sähköposti: hossairni.paliskunta@gmail.com

44 Hossa Irni

Kotikunta: Suomussalmi
Pinta-ala: 3 087,4 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 3 000
Poronomistajia: 71

Hossa-Irnin paliskunta kuuluu Kuusamon merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kuusamon kaupungin, Taivalkosken ja Suomussalmen kuntien alueella. Paliskunta rajoittuu idässä Venäjän valtionrajaan, etelässä Näljängän, lännessa Taivalkosken ja pohjoisessa Akanlahden ja Kallioluoman paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 50,5 % on valtionmaata ja 49,5 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan alueella on useita Naturaan liittyviä suojelualueita. Huomattavimmat suojelualueet ovat Martinselkonen, Hossan retkeilyalue ja Romevaara.

Paliskunnalla ei ole este-ja laidunaitoja. Erotusaitoja on yhteensä yhdeksän. Osassa kiintoaitoja on myös syöttöaidat, joissa poroja voi pitää ja ruokkia tarvittaessa ongelmitta.

Asutus on vahvaa paliskunnan pohjois-osissa Iijoen vesistön varrella. Samoin asutus on Kiannan vesistön varrella runsasta. Suurimmat asutut kylät ovat Hossa, Ruhtinansalmi ja Teeriranta. Osakkaiden asuminen keskittyy Suomussalmella Hossan ympäristöön.