Isosydänmaa

Poroisäntä: Haapaniemi Markus
Puhelin: 050 561 9827
Sähköposti: markus.haapaniemi@gmail.com

39 Isosydänmaa

Kotikunta: Simo
Pinta-ala: 2 268,2 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 000
Poronomistajia: 68

Isosydänmaan paliskunta kuuluu Itäkemijoen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Simon, Ranuan ja Tervolan kuntien alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Narkauksen, idässä Kuukkaan ja etelässä Oijärven paliskuntiin. Länsipuolelta paliskunta ulottuu Perämeren rantaan saakka.

Paliskunnan maapinta-alasta 46,3 % on valtionmaata ja 53,7 % on muiden maanomistajien omistuksessa.

Paliskunnan alueelle sijoittuu Runkauksen luonnonpuisto sekä muutamia muita Natura-alueita. Ranuan Suhankoon on suunnitteilla platinametallikaivos, joka tulisi Isosydänmaan ja Narkauksen rajalle. Paliskunnan alueella on toiminnassa ja suunnitteilla olevia turvetuotantoalueita sekä useita suunniteltuja tuulivoimantuotantoalueita.

Paliskunnassa on suurimmaksi osaksi käytössä siirrettävät aitatarvikkeet. Kiinteitä aitoja paliskunnassa on Alatalon-antinvaarassa, joka on vuosittaisessa käytössä.

Merkittävä asutuskeskus on Simon kirkonkylä, mutta paliskunnan alueella on lukuisia pikkukyliä. Asutus paliskunnan alueella on myös varsin maatalousvaltaista.