Käsivarsi

Poroisäntä: Valkeapää Lars-Jona
Puhelin: 040 678 1185
Sähköposti: kasivarrenpaliskunta@gmail.com

12 Käsivarren paliskunta

Kotikunta: Enontekiö
Pinta-ala: 4 839,7 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 10 000
Poronomistajia: 191

Käsivarren paliskunta kuuluu Enontekiön merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Enontekiön kunnan luoteisosassa. Paliskunnan rajoina ovat lännessä Ruotsin valtakunnan raja, ja pohjoisessa Norjan valtakunnan raja. Etelä- ja itäpuolella paliskunnan rajanaapurina on Näkkälän paliskunta.

Paliskunnan maapinta-alasta 95,7 % on valtionmaata ja 4,3 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Yli puolet paliskunnan alueesta on erämaa- ja soidensuojelualueita.  Kilpisjärven luoteispuolella on Mallan luonnonpuisto. Valtaosa paliskunnan alueesta on tietöntä ja asumatonta erämaata.

Paliskunnan pääerotusaidat ovat Raittijärvi, Njamakka, Saarikoski, Kultima ja Palojärvi. Muut aitapaikat ovat Salvasjärvi, Jehkas ja Pihtsusjärvi. Njamakan ja Saarikosken välillä on 15 kilometrin pituinen teuraskuja.

Asutus on harvaa ja sijoittuu valtatie 21:n ja Ruijantien varressa oleviin pieniin kyliin. Suurin taajama on Karessuvannon kylä.

Ahman jäljillä

Käsivarren paliskunnan poroisäntä Tuomas I. Palojärven matkassa ahman jäljillä Enontekiön Palojärvellä (Youtube).  Lapin Kansa – julkaistu 3/2013.