Kemin-Sompio

Poroisäntä: Kavakka Mika
Puhelin: 0400 211 861
Sähköposti: mika.kavakka@gmail.com

22 Kemin-Sompio

Kotikunta: Savukoski
Pinta-ala: 5 775,9 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 12 000
Poronomistajia: 179

Kemin-Sompion paliskunta on sekä pinta-alaltaan että poromäärältään Suomen suurin paliskunta. Kemin-Sompion paliskunta kuuluu Keminkylän merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Savukosken kunnan alueella ja osittain Sodankylän kunnan alueella.

Paliskunnan maapinta-alasta 90,9 % on valtionmaata ja 9,1 % on muiden maanomistajien omistuksessa.

Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Venäjän valtakunnan rajaan, idässä Pohjois-Sallan, etelässä Sallan ja lännessä Oraniemen ja Lapin paliskuntiin.

Soklin fosfaattikaivosta on suunniteltu Kemin-Sompion paliskunnassa enemmän tai vähemmän aktiivisesti vuodesta 1967, kun esiintymä löydettiin. Viime vuosina hankkeen eteenpäin viemisestä on vastannut Yara Suomi Oy. Malmio sisältää fosforin lisäksi rautaa, mangaania, niobia, tantaalia ja uraania. Kaivos veisi toteutuessaan laajalti laidunalueita, katkaisisi porojen laidunkierron ja pakottaisi paliskuntaa muuttamaan poronhoitotapoja peruuttamattomasti. Tämän lisäksi, Kemijoen laajan vesistöalueen latvoilla sijaitsevan Soklin malmion hyödyntämiseen sisältyy vakavia ratkaisemattomia kemiallisia ja radioaktiivisia ympäristöriskejä. Näistä syistä Kemin-Sompion paliskunta vastustaa Soklin kaivoshanketta ja pitää sitä poronhoitolain vastaisena.

 

 

Kemin-Sompio Facebook

Kemin-Sompio 

Sokli erämaana

Sokli erämaana FB-sivusto

Poromania-blogi

poromania.blogspot.com 

Poronhakua Kemin-Sompiossa

Poroja kootaan erotukseen Kemin-Sompiossa (Youtube). Tuomas Värriö – julkaistu 3/2015.

Töissä kaivoksella

Kemin-Sompion poroja talvilaitumella. Noin 2/3 paliskunnan poroista laiduntaa talvella vapaasti ilman lisäruokintaa (Youtube). Tuomas Värriö – julkaistu 5/2015.

Poronhakua Kemin-Sompiossa 3

Poroja kootaan Kemin-Sompiossa (Youtube). Tuomas Värriö – julkaistu 10/2016.