Kolari

Poroisäntä: Satta Mika E.
Puhelin: 0400 231 710
Sähköposti: mika.e.satta@gmail.com

32 Kolari

Kotikunta: Kolari
Pinta-ala: 1 998,8 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 600
Poronomistajia: 66

Kolarin paliskunta kuuluu läntiseen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kolarin kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Muonion, idässä Alakylän ja Jääskön, etelässä Palojärven ja Orajärven paliskuntiin ja lännessä valtakunnan rajaan.

Paliskunnan maapinta-alasta 60,4 % on valtionmaata ja 39,6 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan pohjoisosassa sijaitsee Teuravuoman – Kivijärvenvuoman soidensuojelualue. Rautatie Torniosta Kolariin menee paliskunnan alueella. Vielä tällä hetkellä liikennemäärät eivät ole uhka porotaloudelle. Mikäli kuitenkin Pajalan ja Kolarin kaivokset avataan, niin liikennemäärä rautatiellä kasvaa moninkertaiseksi.

Paliskunnan tärkeimmät erotuspaikat ovat Kukkarolaki, Karkulainen, Karjalainen, Rantalehto, Vuolittaja, Ylinenvaara, Ruostevaara, Ruokovaara, Hinttarova, Kaivoslaki ja Otosmaa. Paliskunta on aidattu etelä- ja länsiosistaan laidun- tai raja-aidoilla.

Mainittavimpia kyliä ovat Kolari, Vaattojärvi ja Sieppijärvi. Poromiesten asutus on sijoittunut tasaisesti koko paliskunnan alueelle.