Kollaja

Poroisäntä: Oinas-Panuma Lauri
Puhelin: 040 765 4210
Sähköposti: lauri.oinaspanuma@gmail.com

Kollajan paliskunta (nro 54)

Kotikunta: Pudasjärvi
Pinta-ala: 1 160,6 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 100
Poronomistajia: 71

Kollajan paliskunta kuuluu Pudasjärven merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Pudasjärven, Oulun kaupungin alueella. Kiimingin ja Kollajan paliskunnat ovat hallinnollisesti erikoisia paliskuntia. Ne ovat hoitaneet poronsa yhdessä käytännöllisesti katsoen koko paliskuntajärjestelmän olemassaolon ajan. Yleisessä kielenkäytössä puhutaan usein Kiiminki-Kollajan paliskunnasta.

Kollajan paliskunta rajoittuu pohjoisessa Oijärven ja Ikosen, idässä Pudasjärven Livon ja Pudasjärven ja etelässä sekä lounaassa Kiimingin paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 39,8 % on valtionmaata ja 60,2 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Valtatie 20 Oulu-Kuusamo kulkee paliskunnan läpi.

Paliskunnan käytössä on viisi kiinteää syyserotusaitaa: Pikkula, Huiska, Säynäjäkangas, Siliäkangas ja Vengasvaara.

Paliskunnan suurimpia kyliä ovat Tannila, Jakkukylä ja Panuma. Varsinaisten poronhoitajien asunto-olot ovat pääasiassa hyvät ja poromiehet asuvat pääasiassa haja-asutusalueella.

 

J. Nykänen & A. Colpaert:
Suunnitellun Kollajan altaan vaikutus poronhoitoon – Porojen GPS-seurannan tulokset ja laidunalueiden käyttö.