Kuivasalmi

Poroisäntä: Koskela Antti I.
Puhelin: 040 846 8321
Sähköposti:

15 Kuivasalmi

Kotikunta: Kittilä
Pinta-ala: 3 518,9 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 6 000
Poronomistajia: 153

Kuivasalmen paliskunta kuuluu Kittilän merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Kittilän kunnan koillisosassa. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Näkkälän ja Sallivaaran, idässä Sattasniemen ja Lapin, etelässä Alakylän ja lännessä Kyrön paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 78,8 % on valtionmaata ja 21,2 % on muiden maanomistajien omistuksessa.Paliskunnan pohjoisosa ulottuu Lemmenjoen kansallispuiston alueelle. Paliskunnan luoteisosassa on Puljun erämaa-alue ja koilliskulmassa pienehkö ala Hammastunturin erämaa-aluetta.

Paliskunnan keskelle sijoittuu Kittilän Suurikuusikon kultakaivos, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2009. Kultakaivoksella on meneillään laajennushanke Kuotkon malmion suuntaan. Toimintojen laajentaminen edellyttää uuden rikastushiekka-alueen perustamista sekä kaivospiirin laajentamisen. Toinen merkittävä ja kasvava toimiala paliskunnan alueella on matkailu. Levin matkailukeskus sijoittuu paliskunnan alueelle. Lisäksi Kuivasalmen ja Sattasniemen rajalle, Kuolavaara-Keulakkopäälle rakennetaan tuulivoimantuotantoalue.

Kursujärvenmaa ja Sammalselkä ovat paliskunnan pääerotuspaikat.

Paliskunta on harvaanasuttu. Tärkeimmät kylät ovat Pulju, Lompolo, Köngäs-Rauduskylä, Hanhimaa, Pokka, Kuivasalmi, Kiistala, Jeesiöjärvi ja Tepsa. Kittilän kunnan taajama jää paliskunnan ulkopuolelle.