Kuukas

Poroisäntä: Juotasniemi Hannu
Puhelin: 040 012 1364
Sähköposti: poromies79@gmail.com

41 Kuukas

Kotikunta: Ranua
Pinta-ala: 1 476,0 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 500
Poronomistajia: 60

Kuukkaan paliskunta kuuluu Itäkemijoen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Ranuan ja Pudasjärven kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Narkauksen, koillisessa Niemelän, kaakossa Pudasjärven Livon, etelässä Ikosen ja lännessä Oijärven ja Isosydänmaan paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 45,1 % on valtionmaata ja 54,9 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Huolimatta siitä, että Ranuan taajama sijaitsee keskellä paliskuntaa, se ei vie paljoa paliskunnan alueesta pienuutensa vuoksi. Paliskunnan alue rajoittuu Litokairan suojelualueeseen länsirajalta. Runsaista suoalueista johtuen paliskunnan laitumia ja toimintaa rasittavat turvetuotantoalueet.

Vasanmerkkaus- ja erotusaitoja on seitsemän. Porojenkäsittelypaikoissa käytetään siirtoaitoja. Paliskunnan alueella on ainakin 70 viljelysaitaa, joiden kunnostus ja rakentaminen vaativat paljon aikaa.

Asutus keskittyy Ranuan taajaman. Kuhan kylä ja Simojärven ympäristö ovat asuttua. Poronomistajista lähes kaikki osakkaat omistavat toimivan maa- ja metsätilan.