Lohijärvi

Poroisäntä: Holster Matti
Puhelin: 040 732 8773
Sähköposti: matti.holster@gmail.com

29_lohijarvi

Kotikunta: Ylitornio
Pinta-ala: 1 233,8 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 400
Poronomistajia: 48

Lohijärven paliskunta kuuluu läntiseen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee pääosaltaan Ylitornion kunnan alueella, pieni osa paliskunnan pohjoisosasta on Pellon kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu lännestä valtakunnan rajaan, pohjoisessa Orajärven, idässä Palojärven paliskuntiin ja etelässä Tornion kaupungin rajaan, joka on myös poronhoitoalueen raja.

Lohijärven paliskunnan alue on lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Paliskunnan maapinta-alasta 6,4 % on valtionmaata ja 93,6 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunta toimii poronhoitoalueen etelärajalla, eikä rajalla ole aitaa.

Asutus sijoittuu Ylitornion kirkonkylälle, Lohijärvelle, Mellakoskelle ja Portimojärvelle. Asutus sijoittuu varsin tasaisesti paliskunnan alueelle. Lohijärven paliskunnan osakkaista lähes kaikilla on maatila. Varsinaisia porotiloja on yksi.