Muonio

Poroisäntä: Kurki Vili
Puhelin: 040 083 3373
Sähköposti: vilikurki@gmail.com

13 Muonio

Kotikunta: Muonio
Pinta-ala: 2 666,4 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 6 000
Poronomistajia: 127

Muonion paliskunta kuuluu Pallastunturin merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Muonion kunnan lisäksi (80 % paliskunnasta) Kolarin ja Kittilän kuntien alueilla.

Paliskunta rajoittuu lännessä Ruotsin rajaan, pohjoisessa Näkkälän, idässä Kyrön ja Alakylän ja etelässä Kolarin paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 66,5 % on valtionmaata ja 33,5 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan koillis- ja itäosassa on Pallas-Yllästunturin kansallispuisto.

Paliskunnan pääerotusaita on Lamumaa, jossa on myös laaja syöttöaita. Muita erotusaitoja ovat Sainkangas, Rautuvaara, Käkivaara, Ahvenkielinen, Hangasmaa, Luusunselkä, Juutilainen ja Tiuraselkä.

Paliskunnan alueella on kaksi suurta matkailukeskusta Äkäslompolo-Yllästunturi ja Olostunturi. Oloksen matkailukeskuksessa on tuulipuisto ja Kolarin Hannukaiseen on suunnitteilla rautakaivos.

Asutus keskittyy Muonionjokivarteen ja valtatien 21 lähellä oleviin kyliin. Asutus on vahvinta Muoniossa, joka sijaitsee paliskunnan keskivaiheilla.