Näljänkä

Poroisäntä: Heikkinen Jari
Puhelin: 040 020 2003
Sähköposti: jarih200@gmail.com

Näljänkä plk (nro 56)

Kotikunta: Suomussalmi
Pinta-ala: 2 880,8 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 000
Poronomistajia: 53

Näljängän paliskunta kuuluu Kainuun merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Suomussalmen ja Puolangan kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu idässä Venäjän rajaan, etelässä Hallan, lännessä Pintamon ja pohjoisessa Taivalkosken ja Hossa-Irnin paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 54,1 % on valtionmaata ja 45,9 % on muiden maanomistajien omistuksessa.. Paliskunnan alueella on Naturaan kuuluvia suojelualueita. Nämä alueet eivät kaikki ole pinta-alaltaan laajoja, mutta muodostavat kuitenkin tärkeän osan talvilaitumista.

Este-ja laidunaitoja ei ole. Erotusaitoja on paliskunnalla kolme. Paliskunnalla on käytössä Kotvalan kenttäteurastamon ja erotusaidan yhteydessä syöttöaita.

Puolangan kirkonkylä jää aivan paliskunnan etelärajalle. Paliskunnan pohjoisosassa asutusta on Näljängän kylän alueella Suomussalmen kunnassa. Pääosa Näljängän paliskunnan osakkaista asuu Puolangan kirkonkylällä, Joukokylän, Suolijärven sekä Näljängän kylissä.