Oijärvi

Poroisäntä: Siurua Henri
Puhelin: 044 972 6619
Sähköposti: hene.si@hotmail.com

50 Oijärven paliskunta

Kotikunta: Ii
Pinta-ala: 1 278,4 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 300
Poronomistajia: 45

Oijärven paliskunta kuuluu Pudasjärven merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Iin kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Isosydänmaan, koillisessa Kuukkaan, idässä Ikosen, etelä-kaakossa Kiiminki-Kollajan paliskuntiin ja lounaassa poronhoitoalueen etelärajaan.

Paliskunnan maapinta-alasta 39,1 % on valtionmaata ja 60,9 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan alueella harjoitetaan voimakkaasti turvetuotantoa ja maataloutta. Malminetsintävaltauksia on kolmella eri yrityksellä. Litokairassa on soidensuojelualue.

Viljelysten suoja-aitoja on 10, aktiiviviljelyksessä olevaa aidattua aluetta on noin 120 hehtaaria. Suoja-aitoja on rakennettu paljon. Hepokankaassa sekä Lamminperässä sijaitsevat kiintoaidat. Paliskunnalla ei ole kattavaa aitaverkostoa, joten siirtoaitoja käytetään tarpeen mukaan.

Merkittävä asutuskeskus on Kuivaniemen kirkonkylä. Palkisen alueella on lukuisia kyliä, kuten Tannila, Jakkukylä ja Oijärvi sekä maatalousvaltaisia alueita kuten Leua ja Luola-aapa.