Orajärvi

Poroisäntä: Ekonoja Aimo
Puhelin: 040 541 8937
Sähköposti: ekonojat@hotmail.com

31 Orajärvi

Kotikunta: Pello
Pinta-ala: 1 256,1 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 500
Poronomistajia: 52

Orajärven paliskunta kuuluu läntiseen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Pellon kunnan ja pieniltä osin Ylitornion kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Kolarin, idässä Palojärven, etelässä Lohijärven paliskuntiin ja lännessä valtakunnan rajaan.

Paliskunnan maapinta-alasta 29,0 % on valtionmaata ja 71,0 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Tornion ja Kolarin välillä kulkee junarata, jolla kulkee sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Rata kulkee koko Orajärven paliskunnan läpi Tornionjoen vartta. Turvesoita on kaksi.

Paliskunnan pääerotuspaikkoja ovat mm. Kuivalaki, Pekanmaa, Koppelo ja Puonavaara.  Orajärven ja Kolarin paliskuntien välille on rakennettu 37 kilometrin pituinen esteaita. Rautatien varressa on VR:n työllisyysvaroin rakennettu noin 50 km pitkä esteaita, jonka tarkoituksena on estää poroja pääsemästä radalle.

Pellon kunnan taajama sijoittuu paliskunnan alueelle. Jokivarressa on vanhaa asutusta ja varsinkin loma-asutusta on siellä runsaasti. Pello, Turtola, Juoksinki ja Lankojärvi ovat suurimpia kyliä, jotka osuvat Orajärven paliskunnan alueelle.