Oraniemi

Poroisäntä: Siivola Martti
Puhelin: 040 0182 580
Sähköposti: martti.siivola@luukku.com

18 Oraniemi

Kotikunta: Sodankylä
Pinta-ala: 3 892,7 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 6 000
Poronomistajia: 123

Oraniemen paliskunta kuuluu Sodankylän merkkipiiriin. Paliskunta sijoittuu Sodankylän (60 %), Pelkosenniemen (15 %) ja Savukosken (25 %) kuntien alueelle. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Lapin, idässä Kemin-Sompion, kaakossa Sallan, etelässä Hirvasniemen ja Pyhä-Kallion, lounaassa Syväjärven ja lännessä Sattasniemen paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 69,4 % on valtionmaata ja 30,6 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnassa olevat Natura-alueet ovat erittäin tärkeitä porojen laidunalueita. Paliskunnan alueella sijaitsee Kevitsan monimetallikaivos, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Paliskunnassa on lisäksi aktiivista malminetsintää, joista pisimmälle edennyt ja merkittävin on Sakatin kaivoshanke. Malminetsintäalueet ulottuvat osittain Natura-alueille. Näiden lisäksi Oraniemen alueella on Puolakkavaarassa Turveruukin Paarnitsa-aavan turvetuotantoalue sekä pitkälle edennyt tuulivoimantuotantohanke Keluvaarassa.

Paliskunnan suurin ja merkittävin erotuspaikka on Kyläselkä. Muita erotuspaikkoja ovat Routusvaara, Nallukka, Matero, Niemiselkä, Kommatti ja Tulinenjärvi.

Merkittävä asutuskeskus on Sodankylän kirkonkylä, jonka itäpuoli kuuluu Oraniemen paliskuntaan. Pääosa paliskunnan osakkaista asuu paliskunnan alueen haja-asutusalueen kylissä.

 

 

Poroerotus 1982

Poroerotus Kommattivaarassa 1982 (Youtube). Kuvaus: Pentti Vuojärvi – julkaistu 3/2013.