Paistunturi

Poroisäntä: Aikio Ari-Heikki
Puhelin: 040 843 2749
Sähköposti: ari-heikki.aikio2@pp.inet.fi

1 Paistunturin paliskunta

Kotikunta: Utsjoki
Pinta-ala: 2 976,9 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 6 300
Poronomistajia: 87

Paistunturin paliskunta kuuluu Utsjoen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Utsjoen kunnassa, erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella ja lisäksi saamelaisten kotiseutualueella.

Paliskunta rajoittuu idässä Kaldoaivin, kaakossa Muddusjärven ja etelässä Muotkatunturin paliskuntiin. Lännessä ja pohjoisessa paliskuntaa rajaa Teno-joki ja Norjan valtakunnanraja.

Paliskunnan maapinta-alasta 94,1 % on valtionmaata ja 5,9 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Alueella ei ole juurikaan mäntypuustoa eikä talousmetsää. Maastot ovat tuntureita ja jokivartta, joissa puustona on tunturikoivua. Paliskunnan alueelle on perustettu luonnonsuojelulain nojalla Kevon luonnonpuisto.

Paistunturin paliskunnassa vasanmerkitystä ei ole kesällä vaan poronhoitotyöt aloitetaan lokakuussa rykimän myötä. Paliskunnan ainoa erotuspaikka on Ailikkaan erotusaita.

Asutus on harvaa ja sijoittuu pääasiassa Tenojoen varteen. Suurimmat kylät ovat Karigasniemi, Kaamasmukka ja osa Utsjoesta.

 

 

 Paistunturin porot

Poroja erotellaan Utsjoella Paistunturin paliskunnassa Ailikkaan aidalla hyvissä merkeissä 11/2013 (Youtube). Olli Miettunen – Lapin Kansa