Pintamo

Poroisäntä: Kosamo Eero
Puhelin: 040 089 6583
Sähköposti: kosamoeero@gmail.com

Pintamon paliskunta (nro 52)

Kotikunta: Pudasjärvi
Pinta-ala: 1 812,5 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 600
Poronomistajia: 55

Pintamon paliskunta kuuluu Pudasjärven merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Pudasjärven kaupungissa (75 %) sekä Taivalkosken (15 %) ja Puolangan (10 %) kunnissa. Paliskunta rajoittuu etelässä poronhoitoalueen etelärajaan, lännessä Pudasjärven, luoteessa Pudasjärven Livon, kaakossa Taivalkosken ja idässä Näljängän paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 56,3 % on valtionmaata ja 43,7 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Pintamon paliskunnassa on useita Natura-alueita. Osa Syötteen kansallispuistosta ja Iso-Syötteen retkeilyalueesta tulee Pintamon paliskunnan pohjoisosaan. Valtatie 20, Oulusta Kuusamoon, katkaisee paliskunnan pohjoisosasta. Tien erityispiirteinä on porokolareiden suuri määrä.

Pintamon paliskunnassa on viisi kiinteää aitaa, Alakangas, Sulakangas, Pirinkangas, Ruuhivaara ja Kurkikangas. Viljelysaitoja on paliskunnassa satoja kilometrejä.

Asutus on vähäistä ja sijoittuu pääasiassa jokivarsiin ja järvien rannoille. Paliskunnan alueella ei ole isoa taajama-aluetta. Mainittavia kyliä ovat Jurmu, Iinattijärvi, Jaurakka ja Puhos. Poro- ja luontaistalouteen perustuvia tiloja löytyy tällä hetkellä viisi.