Pohjois-Salla

Poroisäntä: Pirttilä Ensio
Puhelin: 0400 128 505
Sähköposti: pirttila.ensio@gmail.com

23 Pohjois-Salla

Kotikunta: Salla
Pinta-ala: 2 149,0 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 4 800
Poronomistajia: 102

Pohjois-Sallan paliskunta kuuluu Keminkylän merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Sallan kunnan pohjoisosassa. Paliskunta rajoittuu pohjois-itäsuunnassa Venäjän rajaan, etelässä Sallan ja lännessä Kemin-Sompion paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 65,7 % on valtionmaata ja 34,3 % on muiden maanomistajien omistuksessa.

Paliskunnan erotusaidat ovat Aukiselkä, Kuningastolppa, Tuohivaara, Sarasaari, Lautakotaoja,  Aitatsivaara, Värriö, Räntselmäselkä ja Peurahaara.

Naruskalla asuu muutama poromies. Pääosa osakkaista ei asu paliskunnan alueella, vaan Sallan kirkonkylällä tai Sallan haja-asutusalueella.

 

Poroerotus Tuohivaarassa

Poroerotus Tuohivaaran aidassa, Salla, Markku Sinervä, Youtube.

Poerotus Sarasaaressa

Poroerotus Sarasaaren aidassa, Salla, Markku Sinervä, Youtube.