Pohjois-Salla

Poroisäntä: Pirttilä Ensio
Puhelin: 0400 128 505
Sähköposti: pirttila.ensio@gmail.com

23 Pohjois-Salla

Kotikunta: Salla
Pinta-ala: 2 149,0 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 4 800
Poronomistajia: 102

Pohjois-Sallan paliskunta kuuluu Keminkylän merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Sallan kunnan pohjoisosassa. Paliskunta rajoittuu pohjois-itäsuunnassa Venäjän rajaan, etelässä Sallan ja lännessä Kemin-Sompion paliskuntiin.

Paliskunnan alueesta noin 70 % on valtionmaata.

Paliskunnan erotusaidat ovat Aukiselkä, Kuningastolppa, Tuohivaara, Sarasaari, Lautakotaoja,  Aitatsivaara, Värriö, Räntselmäselkä ja Peurahaara.

Naruskalla asuu muutama poromies. Pääosa osakkaista ei asu paliskunnan alueella, vaan Sallan kirkonkylällä tai Sallan haja-asutusalueella.

 

Poroerotus Tuohivaarassa

Poroerotus Tuohivaaran aidassa, Salla, Markku Sinervä, Youtube.

Poerotus Sarasaaressa

Poroerotus Sarasaaren aidassa, Salla, Markku Sinervä, Youtube.