Posion Livo

Poroisäntä: Hirvonen Seppo
Puhelin: 040 585 3663
Sähköposti: info@valkeapeura.fi

38_posion_livo

Kotikunta: Posio
Pinta-ala: 967,5 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 500
Poronomistajia: 39

Posion Livon paliskunta kuuluu Itäkemijoen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Posion kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Timisjärven, koillisessa Tolvan, idässä Akanlahden, etelässä Taivalkosken ja lännessä Niemelän ja Pudasjärven Livon paliskuntiin.

Paliskunnan alueesta noin 70 % on valtionmaata ja 30 % yksityismaata. Syötteen kansallispuiston pohjoisosa sijoittuu Posion Livon paliskuntaan ja siellä on erityisen hyviä laidunalueita. Paliskunnassa on Syötteen kansallispuiston lisäksi muutamia Natura-alueen kohteita.

Paliskunnassa on seitsemän kiinteää aitaa: Kokkovaara, Suottaniemen pää, Jalankangas, Kuivakangas, Lohijärvi, Livojoki-Kerkkämännikkö ja Kellinniemi. Posion alueella on paljon maataloutta, joten viljelysten suoja-aitoja on rakennettu runsaasti.

Vähäinen asutus sijoittuu pääasiassa paliskunnan eteläosiin yhdessä maatalouden kanssa. Paliskunnan alueella olevat kylät ovat Sirniö, Kulojärvi, Anetjärvi, Lauhkia, Raistakka, Livo, Pernu, Perälä ja Posion kirkonkylän eteläosa. Paliskunnan osakkaat ovat jakaantuneet tasaisesti kaikkiin kyliin.

 

Posion Livon porotytön elämää

Posion livonpalkisen porotytön elämää poronhoidossa (Youtube). Julkaistu 3/2011.