PUDASJÄRVI

Poroisäntä: Jaurun Markus
Puhelin: 040 732 1243
Sähköposti: porojauru@gmail.com

49 Pudasjärvi

Kotikunta: Pudasjärvi
Pinta-ala: 2 006,3 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 200
Poronomistajia: 60

Pudasjärven paliskunta kuuluu Pudasjärven merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Pudasjärven ja Utajärven kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Pudasjärven Livon sekä idässä Pintamon paliskuntiin, etelässä poronhoitoalueen etelärajaan, lännessä Kiimingin ja Kollajan paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 38,5 % on valtionmaata ja 61,5 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan alueella on Olvassuon luonnonpuisto ja useita Naturaan liittyviä soidensuojelualueita. Runsaista suoalueista johtuen paliskunnan laitumia ja toimintaa rajoittavat ja rasittavat turvetuotantoalueet.

Paliskunnassa ei ole este-ja laidunaitoja. Erotusaitoja on yhteensä seitsemän. Osassa kiintoaitoja on myös syöttöaidat, joissa poroja voi pitää ja ruokkia tarvittaessa ongelmitta.

Asutus on vahvaa paliskunnan pohjois-osissa Iijoen varrella. Samoin asutusta on paljon Kiiminkijoen ja sen sivujokien varrella. Loma- ja vapaa-ajan asutusta on paliskunnan alueella runsaasti. Osakkaiden asuminen sijoittuu tasaisesti ympäri paliskuntaa. Lähes kaikki osakkaat ovat myös maanomistajia.