Salla

Poroisäntä: Oinas Pasi
Puhelin: 040 963 5543
Sähköposti: sallanpaliskunta@gmail.com

24 Salla

Kotikunta: Salla
Pinta-ala: 4 378,0 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 5 300
Poronomistajia: 178

Sallan paliskunta kuuluu Sallan merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee suurilta osin Sallan kunnan alueella ja pieniltä osin Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella.

Paliskunta rajoittuu idässä Venäjän valtakunnan rajaan. Etelässä paliskunta rajoittuu Alakitkan ja Tolvan, lännessä Hirvasniemen, luoteessa Oraniemen ja pohjoisessa Kemin-Sompion ja Pohjois-Sallan paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 36,1 % on valtionmaata ja 63,9 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Oulangan kansallispuisto sijaitsee osittain paliskunnan alueella. Sallatunturin hiihtokeskus sijaitsee paliskunnan alueella.

Paliskunnan alueella on kiinteitä aitoja mutta siirtoaidat ovat yhä useammin käytössä.

Asutus on keskittynyt Sallan kirkonkylään ja jakautuu muulta osin tasaisesti usean sivukylän kesken.

Sallan paliskunta

Sallan paliskunnan Facebook-sivut